fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

Polska kampania przeciw surogacji

Ruszyła polska kampania poparcia dla zakazu surogacji. Inicjatywę zapoczątkował Instytut Prawny Ordo Iuris wraz z prof. Krzysztofem Szczerskim.

W pisemnym pytaniu do Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczącym praktyki tzw. macierzyństwa zastępczego, czyli surogacji, prof. Krzysztof Szczerski wskazał, że w Europie szerzy się handel dziećmi. Potwierdza to ostatnie orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który usankcjonował zakup dziecka urodzonego przez surogatkę w Rosji przez parę włoskich homoseksualistów.

Surogacja służy wykorzystaniu ,,wynajętej”  kobiety do urodzenia dziecka, które ona zobowiązuje się porzucić, zwykle za wynagrodzeniem. Narusza tym samym dobro dziecka, które sprowadza się do roli towaru. Surogacja nosi znamiona handlu ludźmi oraz narusza prawo europejskie i  międzynarodowe.

W internecie zbierane są podpisy poparcia dla inicjatywy wprowadzenia międzynarodowego zakazu surogacji.

– Chodzi o to, żeby Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy potępiło wszelkie praktyki, które wiążą się z surogacją, ponieważ właśnie one stoją w sprzeczności z godnością człowieka i jego podstawowymi prawami. Ponadto, petycja wzywa do zainicjowania projektu międzynarodowego aktu prawnego, który jasno zakazywałby całej Unii Europejskiej wszelkich form macierzyństwa zastępczego. Oprócz tego, wnosi się o to, żeby Europejski Trybunał Praw Człowieka stał się gwarantem przestrzegania praw kobiet oraz dzieci. Wzywa się również Trybunał do potępienia praktyk związanych z surogacją, jako sprzecznych z prawami człowieka – wyjaśnia dr Joanna Banasiuk z Centrum Prawnego Ordo Iuris.

Ogromne nadzieje z rozwojem surogacji na świecie wiążą m.in. środowiska homoseksualne i olbrzymi przemysł in vitro.

RIRM

drukuj