NIK o systemie danych dotyczących ruchu drogowego

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okazało się, że w Polsce nie funkcjonuje jednolity i kompleksowy system umożliwiający gromadzenie danych w tym zakresie.

Polska w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, nadal pozostaje krajem o niskim poziomie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Liczba wypadków i zabitych, choć z roku na rok maleje, nadal jest bardzo wysoka. Zdaniem NIK, nieodłącznym elementem kompleksowego i spójnego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego powinien być system gromadzenia i wykorzystywania informacji na ten temat. Eksperci są zgodni, że tylko obiektywna wiedza o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji, pozwalających na jego poprawę.

Od kilku lat Izba zajmuje się problematyką związaną z bezpieczeństwem na polskich drogach. Ostatnio publikujemy wyniki kontroli dotyczącej gromadzenia informacji, które miałyby posłużyć do analizy sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa na drogach publicznych. Wyniki naszej informacji niestety nie są krzepiące. Stwierdzamy, że w Polsce dotychczas nie stworzono jednolitego spójnego, kompleksowego systemu powiedział Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.


Okazało się również, że zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jak również Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do tej pory nie podejmowały skutecznych działań w celu integracji takich systemów.

– Wniosek pokontrolny jest oczywisty. Należy tak szybko jak to możliwe podjąć działania, które stwarzałyby taki system gromadzenia i wykorzystywania informacji. Jest to w miarę łatwe, ponieważ istnieją w Polsce lokalne systemy dróg. Wojewodowie, Generalna Dyrekcja dysponują swoimi lokalnymi systemami, natomiast te systemy nie mają charakteru systemów ogólnopolskich. W związku z tym ich wartość jest zdecydowanie mniejsza – podkreślił Marek Bieńkowski.

Obecnie trwają prace nad utworzeniem nowego systemu służącego do gromadzenia informacji o pojazdach i kierowcach.

TV Trwam News/RIRM

 

 

 

drukuj