fot. PAP/Rafał Guz

NIK: Nieprawidłowości w udzielaniu pomocy w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników

NIK wskazała na nieprawidłowości w udzielaniu pomocy w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników. Dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – według Izby – wymaga naprawy.

Wśród głównych zarzutów pojawiły się m.in. fikcyjne zatrudnianie niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika czy fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności.

Zmian wymagają także przepisy, gdyż prawo nie pozwala Funduszowi na skuteczne kontrolowanie publicznych pieniędzy na wspieranie takiego zatrudnienia. O ustaleniach kontrolerów i formach nadużyć mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski.

W wielu przypadkach pojawiły się nieprawidłowości. Dotyczyły one np. nieterminowego opłacania przez pracodawców obowiązkowych składek. Dla przykładu, pracodawca za 32 miesiące nieterminowo płacił zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne lub też opłacił składki w kwotach niższych niż zadeklarował. Opóźnienia przekraczały 14 dni, a największe – 8 miesięcy. Wartość wypłaconego przez PFRON dofinansowania wynagrodzeń za te miesiące wyniosła prawie 1,4 mln zł. Gdy Fundusz starał się skutecznie zweryfikować spełnienie warunków do otrzymania wsparcia, pracodawca otrzymywał nienależne środki za kolejne miesiące – mówi Krzysztof Kwiatkowski.

Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, przekazywane pracodawcom co miesiąc przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi jeden z instrumentów polityki państwa. Ma to na celu aktywizację zawodową niepełnosprawnych. Mogą one znaleźć zatrudnienie w zakładach pracy chronionej albo na otwartym rynku pracy. W obu przypadkach pracodawcy mogą korzystać z ulg i finansowego wsparcia Funduszu.

RIRM

drukuj