NIK: niejasności w sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa

Akcje czterech spółek Skarbu Państwa sprzedano poniżej wartości – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Izba skontrolowała 15 największych transakcji prywatyzacyjnych przeprowadzonych przez Ministra Skarbu Państwa w latach 2012-2014.

Niegospodarności i braku należytej dbałości o interes Skarbu Państwa dopuszczono się m.in. podczas prywatyzacji spółki Ciech SA.

Najwyższa Izba Kontroli wskazała na potrzebę wprowadzenia niezależnej weryfikacji wycen wartości spółek dokonywanych przez doradców zatrudnianych przy prywatyzacji.

Prywatyzacje ostatnich lat budziły sprzeciw Prawa i Sprawiedliwości – mówił poseł Maks Kraczkowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki. Dodał, że trzeba rozpocząć dyskusję na temat nadzoru właścicielskiego, a jeśli nieprawidłowości się potwierdzą, winni muszą ponieść konsekwencje.

– Prywatyzacja Ciech-u jest tylko jednym z przyczynków do tego, żeby rozmawiać o kompetencji osób dokonujących wycen do procesów negocjacyjnych przy prywatyzacjach i oczywiście do rozmowy o tym, jaka jest skala potencjalnej korupcji i nadużyć, jeżeli chodzi sprzedaż majątku Skarbu Państwa. Tymi wszystkimi problemami, z jednej strony, powinien zająć się rząd. Tak, żeby na przyszłość nie dochodziło do podobnych sytuacji. Z drugiej strony, nie można zostawić procesów prywatyzacyjnych, do których NIK miał wątpliwości, bez żadnej reakcji Prokuratury Generalnej i Skarbu Państwa , organów sądowych i prokuratorskich. Oczywiście całość zagadnienia powinna być zbadana także przez Centralne Biuro Antykorupcyjne – podkreślił poseł Maks Kraczkowski.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 15 największych transakcji prywatyzacyjnych – o wartości jednostkowej przewyższającej 100 mln zł, a łącznej wartości 13,3 mld zł. Środki uzyskane z tych transakcji stanowiły 91,4 proc. łącznych przychodów z prywatyzacji w latach 2012-14.

RIRM

drukuj