fot. sxc.hu

NIK: brakuje systemowych działań na rzecz bezdomnych

W Polsce brakuje systemowych działań na rzecz bezdomnych – alarmuje NIK. Z przygotowanego przez Izbę raportu wynika, że opieka nad bezdomnymi w naszym kraju ma głównie charakter interwencyjny i doraźny; nasila się ona w okresie jesienno-zimowym.

Brakuje całorocznych, systemowych działań wspomagających wychodzenie z bezdomności.

Kiedy mija okres jesienno-zimowy to praca całoroczna, systemowa nieco kuleje. Brakuje zajęć wspomagających bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności, zwłaszcza terapii uzależnień. Terapii, która uwalniałaby od alkoholu i narkotyków tak, aby ci ludzie mogli stanąć na własnych nogach. W niektórych ośrodkach wprowadzono zajęcia, które umożliwiają wyrobienie dokumentów, podjęcie pracy w zdobyciu pierwszego mieszkania. Te wszystkie działania zasługują na uwagę, bo one pozwalają trwale wychodzić z bezdomności – powiedział Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u.

NIK wskazała na to, że ustalenie rzeczywistej liczby osób bezdomnych stanowi trudność, a jest to konieczne, aby prawidłowo ocenić i zaplanować potrzeby wsparcia instytucjonalnego. Dlatego – według Izby – rząd powinien, jak najszybciej przyjąć opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  w 2013 r. „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”.

Kontrolą objęto lata 2012-2013. Przeprowadzono ją w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, sześciu urzędach miast, sześciu miejskich ośrodkach pomocy społecznej oraz siedmiu organizacjach pozarządowych.

RIRM

drukuj