NIK: ARiMR nie zapewniła wydajnego systemu informatycznego do obsługi wniosków o płatności dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie zapewniła sprawnego i wydajnego systemu informatycznego do obsługi wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

W opublikowanym dziś raporcie pokontrolnym NIK podkreśla, że nie osiągnięto docelowej, kompletnej architektury tego systemu.

Kontrolerzy NIK zwracają przy tym uwagę, że prawidłową obsługę wniosków i realizację płatności dla rolników w ramach kampanii 2015, 2016 i 2017 roku zapewniły szczególna organizacja pracy i zaangażowanie pracowników.

Pracownicy Agencji pracowali na dwie zmiany oraz w dni wolne. Wydajność systemu była jednak niezadowalająca – mówi rzecznik NIK Ksenia Maćczak.

– Agencja weryfikowała jakość świadczonych usług utrzymania systemu informatycznego. Jednak w ocenie NIK-u wydajność tego systemu była niezadowalająca. W biurach powiatowych konieczne było np. ograniczenie liczby pracowników jednocześnie obsługujących wnioski o płatności. Problemy w zapewnieniu zadowalającej wydajności systemu wystąpiły m.in. w kampanii w 2017 roku – podkreśla Ksenia Maćczak.

Na niezadowalającą wydajność systemu wpływ miała bardzo duża liczba modyfikacji oprogramowania wprowadzanych w latach 2015-2017.

NIK zwraca też m.in. uwagę na to, że ARiMR utrwalała stan wysokiej zależności od wykonawcy systemu. Cztery z pięciu głównych systemów informatycznych Agencji były wytworzone i utrzymywane przez wykonawców zewnętrznych.

Kontrolerzy podkreślają, że zagrażało to prawidłowej realizacji płatności dla rolników, szczególnie w sytuacji wycofania się wykonawcy ze świadczenia usług rozwoju i utrzymania systemu.

RIRM

drukuj