NIK: Polskie drogi samorządowe są w złym stanie

Samorządy w nieodpowiedni sposób zajmują się starymi drogami krajowymi – poinformowała Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o szlaki przejęte po wybudowaniu nowych dróg krajowych, w tym ekspresowych i autostrad.

W latach 2004 – 2017 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w zarząd blisko 1,4 tys. kilometrów starodroży. Brak wymaganych kontroli stanu technicznego oraz nieprawidłowe oznakowania – to główne problemy na jakie wskazali kontrolerzy.

Kłopotem był też nieuregulowany stan prawny gruntów, na których znajdowały się przejęte drogi – podkreślił Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

– NIK zwraca uwagę, że część samorządów, po przejęciu starych dróg krajowych, w pierwszej kolejności skupiła się na próbie zablokowania bądź opóźnienia przejęcia w zarząd odcinków starodroży. Powodem było przede wszystkim to, że przekazanie drogi nie wiązało się z zapewnieniem środków finansowych na jej utrzymanie, czyli np. na remonty czy odśnieżanie. Kłopotem było także to, że przekazywane drogi znajdowały się w całości lub części na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym – mówił Krzysztof Kwiatkowski.

Kontrolerzy NIK wzięli pod lupę 12 urzędów gmin, 2 starostwa powiatowe, 7 powiatowych zarządów dróg i 5 wojewódzkich zarządów dróg.

Izba zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury o prawne uregulowanie zasad przejmowania starych dróg krajowych przez samorządy terytorialne.

RIRM

drukuj