fot. flickr.com

Negocjacje gospodarcze Unii Europejskiej z Japonią

Unia Europejska liczy na zakończenie negocjacji umowy o partnerstwie gospodarczym z Japonią do grudnia. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisali o tym w liście gratulacyjnym do premiera Japonii z okazji sukcesu jego partii w wyborach.

– Po szczycie UE-Japonia, który odbył się w lipcu bieżącego roku, kończymy negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym i umowy o partnerstwie gospodarczym i ufamy, że wkrótce na tym skorzystamy. Powinniśmy dążyć do zakończenia negocjacji do grudnia – czytamy w liście Donalda Tuska i Jeana-Claude Junckera do premiera Japonii Shinzo Abe.

Szefowie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej w liście do japońskiego premiera wskazali na kwestie bezpieczeństwa.

– Jako strategiczni partnerzy jesteśmy odpowiedzialni za wzmocnienie naszej dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, a także do ścisłej współpracy w sprawie wspólnych wyzwań w naszych regionach, w szczególności na Półwyspie Koreańskim – podkreślili przedstawiciele Unii Europejskiej.

W lipcu UE i Japonia osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie umowy o wolnym handlu. Jean-Claude Juncker, Donald Tusk i Shinzo Abe nie ukrywali wtedy, że to sygnał przeciw protekcjonizmowi. Dla Wspólnoty i jej państw członkowskich umowa o partnerstwie gospodarczym oznacza zniesienie znacznej większości płaconych przez unijne przedsiębiorstwa ceł, które łącznie sięgają 1 mld euro rocznie.

KE ocenia, że dzięki umowie eksport do Japonii może wzrosnąć nawet o 20 mld euro. Porozumienie otworzy japoński rynek na eksport produktów rolnych z UE i zwiększy możliwości w wielu innych sektorach.

Na podstawie porozumienia, negocjatorzy obu stron prowadzą prace w celu rozwiązania pozostałych nierozstrzygniętych kwestii i ostatecznego uzgodnienia tekstu umowy przed końcem roku. Następnie KE rozpocznie weryfikację prawną i tłumaczenie umowy na wszystkie języki urzędowe UE, a potem przedłoży ją państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj