Nauczycielska „Solidarność” chce spotkania z premier

Oświatowa „Solidarność” chce pilnego spotkania z premier Beatą Szydło ws. reformy oświaty, nad którą pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na spotkaniu związkowcy chcieliby przedyskutować m.in. propozycje dotyczące pakietu osłonowego dla nauczycieli gimnazjów.

Decyzja o wezwaniu do spotkania zapadła po obradach prezydium związku i spotkaniu z szefową MEN Anną Zalewską, które odbyło się w czwartek.

Jak poinformowała Oświatowa „S”, MEN udzielił odpowiedzi na jej postulaty. Odpowiedź nie uwzględnia jednak m.in. przywrócenia prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury.

Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” mówi, że szefowa resortu wskazała, iż zakres tych postulatów wykracza poza jej kompetencje. Stąd decyzja o spotkaniu z premier.

– Chodzi głównie o działania osłonowe, czyli przywrócenie artykułu 88 dla nauczycieli – czyli możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę w momencie, kiedy będzie zagrożenie utraty pracy. Drugi, to postulat płacowy. W budżecie nie mamy przewidzianej żadnej podwyżki na przyszły rok. Chcemy porozmawiać przynajmniej o jakiejś drodze, jak ten rząd chce zwaloryzować, a później powodować podwyżkę pracy w oświacie. To są takie dwa tematy, których minister edukacji nie jest w stanie z nami podjąć i negocjować, ponieważ nie ma na to środków. Stąd postanowiliśmy wspólnie z panią minister, że należy spróbować „zadziałać politycznie” – wyjaśnia Ryszard Proksa.

Według Oświatowej „Solidarności” niektóre ich postulaty będą przedmiotem prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Chodzi m.in. o wprowadzenie standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym określeniem podziałów na grupy, doprecyzowanie zapisów Karty Nauczyciela, czy finansowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.

RIRM

drukuj