NIK: rodzice i nauczyciele ocenili e-podręcznik

Przeciętna wartość merytoryczna, niska jakość wykonania i niedostosowanie treści do wieku ucznia – to zarzuty rodziców i nauczycieli pod adresem e-podręcznika, które pojawiły się w ankietach przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

W najnowszym raporcie Izba przyjrzała się tzw. „Naszemu Elementarzowi”.

Kontrolerzy ocenili, że e-podręcznik wyrównuje dostępność podręczników wśród uczniów, odciąża budżety rodziców i ogranicza możliwości stosowania przez wydawców nieuczciwych praktyk marketingowych.

Izba pozytywnie oceniła też poddanie podręcznika konsultacjom społecznym – mówi szef Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

– Ankietowani  przez NIK nauczyciele chwalili przede wszystkim strukturę, kolorystykę podręcznika. Z kolei rodzice wysoko ocenili odpowiednią wielkość czcionki, interesujące zdjęcia, obrazki, ilustracje oraz niewielką wagę podręcznika. Nie wszystkie jednak oceny wystawione przez rodziców i nauczycieli, były pozytywne. Krytykowano głównie niską jakość wykonania podręczników, które – w założeniu – mają służyć kilku kolejnym rocznikom uczniów – zwraca uwagę Krzysztof Kwiatkowski.

Ponadto wychowawcy klas pierwszych wartość merytoryczną e-podręcznika uznali za przeciętną. Nauczyciel i rodzice są też zgodni co do nieodpowiedniego tempa i kolejności wprowadzania liter, głosek, dwuznaków, a także podziału na sylaby.

 

RIRM

drukuj