fot. Tomasz Strąg

[NASZ TEMAT] L. Kochanowicz-Mańk o 1% podatku na organizację pożytku publicznego: Bardzo prosimy o to, żebyście Państwo wsparli nas również w tym roku

Bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie Fundacji „Nasza Przyszłość” w latach ubiegłych i bardzo prosimy o to, żebyście Państwo wsparli nas również w tym roku – powiedziała Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis”, w audycji „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Trwa rozliczenie podatkowe, w ramach którego można przekazać 1% podatku na Fundację „Nasza Przyszłość”. O tym, jak to zrobić, mówiła Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis” na antenie Radia Maryja.

– Bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie Fundacji „Nasza Przyszłość” w latach ubiegłych i bardzo prosimy o to, żebyście Państwo wsparli nas również w tym roku. Najpierw zwracamy się do tych Państwa, którzy pobierają emerytury i renty czy to z ZUS-u, czy z KRUS-u, ponieważ Państwo już wiecie z poprzednich lat, że też macie prawo, żeby wskazać na co 1% waszego podatku może być przeznaczony. Myślę, że to, co mówi Ojciec Dyrektor na antenie Radia Maryja i TV Trwam, to jest wszystko w naszych sercach, że Fundacja „Nasza Przyszłość” wspiera wszystkie dzieła, które realizowane są przy Radiu Maryja – mówiła Lidia Kochanowicz-Mańk.

Bardzo ważne jest dla nas patriotyczne wychowanie naszych dzieci i młodzieży, ponieważ to właśnie młode pokolenie będzie zastępowało nasze pokolenie – kontynuowała gość Radia Maryja.

– To jest ważne, żeby nasza przyszłość w tych późniejszych latach była dobra, właściwa. Musimy na to po prostu zwrócić uwagę. Teraz jest taka sprawa, że my wszyscy, którzy otrzymujemy emeryturę bądź rentę, możemy, mamy do tego prawo, żebyśmy również wskazali, na co ten 1% naszego podatku możemy przekazać. Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, żeby to zrobić, musimy wypełnić oświadczenie o przekazaniu 1% podatku, które nazywa się w skrócie PIT-OP. Ten PIT-OP musimy w tym roku również wypełnić. Proszę zwrócić uwagę, ponieważ w poprzednim roku i być może w tym roku była taka informacja, że ci z Państwa, którzy wypełnili taki PIT-OP w ubiegłym roku, w tym roku tego nie muszą robić. Otóż nie. Musimy w tym roku to zrobić również, ponieważ mimo tego, co było powiedziane w latach poprzednich, Ministerstwo Finansów nie przenosi tej informacji na bieżący rok, czyli jeżeli otrzymaliśmy w tym roku z ZUS-u bądź KRUS-u PIT-11A bądź PIT-40A nie robimy, nie chcemy wykonać żadnych odliczeń, a chcemy przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji „Nasza Przyszłość”, to musimy wypełnić PIT-OP – powiedziała gość „Aktualności dnia”.

Jest on bardzo prosty – podkreśliła dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis”.

– Musimy tam tylko podać: swój numer PESEL, wpisać rok rozliczenia, czyli 2019, wpisać nazwę Urzędu Skarbowego, do którego należymy, swoje imię, nazwisko, datę urodzenia i numer KRS 0000091141, ewentualnie zaznaczyć, na jaki cel szczegółowy chcemy to przekazać i złożyć podpis. Można też jeszcze zaznaczyć taki kwadracik, że <<wyrażam zgodę na to, żeby moje dane zostały pokazane i przekazane Fundacji „Nasza Przyszłość”>>, tak żebyśmy mogli sprawdzić, czy ten 1% naszego podatku został do fundacji przekazany – podkreśliła Lidia Kochanowicz-Mańk.

Pamiętajmy o tym, żeby ten PIT-OP koniecznie w tym roku jeszcze raz wypełnić i przekazać do Urzędu Skarbowego – zaakcentowała.

– Ten PIT jest umieszczony na portalu Radia Maryja. Tam już jest również podany ten numer KRS, o którym mówiłam, a więc 0000091141. On jest również na stronie Fundacji „Nasza Przyszłość”, czyli https://www.fnp.pl/fnp/. On tam również jest do pobrania, to jest nawet taki aktywny druk, który można sobie wypełnić. Można te druki pobrać w Urzędach Skarbowych. Jest on również do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/, ale na tej stronie ten PIT-OP nie ma wpisanego numeru KRS naszej fundacji, więc lepiej pobrać go z naszej strony, bo już nie pomylimy się, jeżeli chodzi o ten numer KRS. Myślę, że będzie – rozmawiałam już z dyrektorem Fundacji „Nasza Przyszłość” – ten druk PIT-OP z podanym numerem KRS naszej fundacji również wkładką do najbliższego miesięcznika „W NASZEJ RODZINIE”. Tam będzie on już drukowany, więc będzie sobie można pobrać i tylko wypełnić – mówiła gość Radia Maryja.

Będzie również za trzy tygodnie w wydaniu sobotnio-niedzielnym „Naszego Dziennika”, tak więc też będzie można sobie ten druk wziąć i kilka tych informacji wypełnić, i oczywiście będzie trzeba go złożyć do Urzędu Skarbowego – wskazała dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis”.

– Tak jak co roku będzie można uzyskać pomoc telefoniczną, jeśli chodzi o wypełnienie tego druku bądź też innego. Oczywiście w Fundacji „Nasza Przyszłość” i Fundacji „Lux Veritatis” w Warszawie przy ulicy Leszno 14, bądź też w Szczecinku, również pod numerami telefonów, które są podane na portalu Radia Maryja i w fundacjach, tak więc można do nas telefonować i tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku pomożemy wszystkim Państwu wypełnić ten druk i przekazać 1% podatku dla Fundacji „Nasza Przyszłość” – powiedziała Lidia Kochanowicz-Mańk.

Szczególnie zwracamy się do Państwa, którzy nie muszą się rozliczać, bo będąc emerytem bądź rencistą nie mamy obowiązku rozliczenia. Jeżeli mamy rentę lub emeryturę, tego nie musimy robić i wtedy nikt za nas tego numeru KRS nie wpisze, i tego 1% podatku nikt nie przekaże dla Fundacji „Nasza Przyszłość” – kontynuowała.

– Natomiast ci wszyscy, którzy otrzymują wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie, to znaczy na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło czy też wynajmu mieszkań czy dzierżawy. Wszyscy, którzy wypełniają wszystkie inne PIT-y, czyli PIT-28, PIT-36, PIT-36e, PIT-37, PIT-38 to wszyscy ci muszą wypełnić i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i muszą wypełnić swoje zeznanie podatkowe, i tam wtedy tylko muszą mieć ten odruch serca, żeby w jednej rubryce wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego, jaką jest Fundacja „Nasza Przyszłość” i przekazać 1% swojego podatku. Oni wtedy muszą wyliczyć ten 1%, bo przy PIT-OP nie musimy wyliczać tego 1%, a przy tamtych PIT-ach muszą obliczyć ten 1%. Pamiętajmy, że jak obliczamy ten 1%, to musimy zaokrąglić wynik do dziesięciu w dół, a nie w górę, bo każdy grosz jest dla Skarbu Państwa ważny i oczywiście jest takie ułatwienie, że te osoby, które w ubiegłym roku wypełniając to rozliczenie podatkowe, wskazały już organizację pożytku publicznego w swoim zeznaniu podatkowym, to dzisiaj jeżeli się zalogują na stronę e-podatków czy Ministerstwa Finansów, pobiorą swój PIT, który już Urząd Skarbowy przygotował dla nich, on jest wypełniony, to wtedy tam już ten numer KRS figuruje, czyli on już tam jest wpisany – powiedziała gość „Aktualności dnia”.

Jeżeli ktoś w ubiegłym roku wypełnił tę deklarację i wpisał numer KRS organizacji pożytku publicznego, to on już tam jest – podkreśliła dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis”.

– Można go zostawić albo jeżeli chcemy zmienić tę organizację pożytku publicznego, to wtedy numer KRS trzeba zmienić i oczywiście prosimy Państwa, żeby to był numer KRS Fundacji „Nasza Przyszłość”, czyli 0000091141. Również te PIT-y, takie deklaracje aktywne są na stronie Fundacji „Nasza Przyszłość” i portalu Radia Maryja, czyli tam również tak jak w poprzednich latach możemy się zalogować i te PIT-y elektroniczne do wypełnienia również są, ale te na portalu Radia Maryja czy stronie Fundacji „Nasza Przyszłość”. One nie są przez Urząd Skarbowy wypełnione, czyli wtedy już sobie wypełniamy sami. Myślę, że osoby, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym, bo mają taki obowiązek, czyli ci wszyscy, którzy otrzymują wynagrodzenia za pracę bądź za dzierżawę, bądź z najmu, oni wiedzą, jak to trzeba zrobić, bo oni muszą to wykonywać i to robią. Tutaj tylko apel do Państwa, żebyście gdzieś tam w swoim sercu i myślach mieli na względzie naszą Fundację „Nasza Przyszłość” i wsparli te dzieła, które my realizujemy – podsumowała Lidia Kochanowicz-Mańk.

Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem Lidii Kochanowicz-Mańk można odsłuchać [tutaj].

 

radiomaryja.pl

drukuj