fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

Na początku lipca wejdzie w życie ustawa rozszerzająca działanie Karty Polaka

Na początku przyszłego miesiąca wejdzie w życie ustawa, która rozszerza działanie Karty Polaka na wszystkie kraje świata. 

Na początku czerwca dokument podpisał prezydent Andrzej Duda. Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Dziś mogą się o nią ubiegać osoby polskiego pochodzenia żyjące w 15 krajach za wschodnią granicą.

Z nowych przepisów nasi rodacy będą mogli skorzystać już na początku lipca.

Prezydencki minister Paweł Mucha wyraził zadowolenie z likwidacji dotychczasowych zróżnicowań. Podkreślił, że jest to także docenienie roli, jaką odgrywają nasi rodacy za granicą.

– Myślę, że to jest bardzo wyraźne podkreślenie tego, co pan prezydent bardzo konsekwentnie podkreśla przy swoich wizytach zagranicznych – docenienia ogromnego wkładu i roli Polaków na Wschodzie, Polonii za granicą, tego stałego wsparcia, które my czujemy ze strony naszych rodaków, a z drugiej strony wskazania bardzo wyraźnie: tak, państwo polskie o was pamięta, Polacy na całym świecie możecie czuć tę więź z państwem polskim i Rzeczpospolita Polska będzie tutaj wspierać organizacje polskie, organizacje polonijne – powiedział minister Paweł Mucha.  

W ramach Kancelarii Prezydenta funkcjonuje biuro, które na stałe zajmuje się problematyką Polaków zamieszkujących za granicą. Jego pracami kieruje minister Adam Kwiatkowski.

Pieczę nad Polonią pełni Senat. Co roku izba rozdziela miliony złotych, z których korzystają polonijne organizacje.

RIRM

drukuj