By Council of Ministers of the Republic of Poland - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów direct link, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3816259

Rząd przyjął nowelizację rozporządzenia w sprawie przyznania lub przedłużenia ważności Karty Polaka

Wojewoda lubelski, podobnie jak obecnie wojewoda podlaski, będzie mógł wydawać decyzje dotyczące postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka – wynika z noweli rozporządzenia, którą – jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu – przyjęła Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu.

Postępowania regulowane rozporządzeniem dotyczą także osób polskiego pochodzenia będących obywatelami Białorusi albo posiadających w tym państwie status bezpaństwowca. Zgodnie z nowelą zwiększony zostanie zakres obsługi petentów w Oddziale do Spraw Karty Polaka Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

We wtorkowym komunikacie CIR podkreśliło, że obecnie składanie wniosków przez osoby polskiego pochodzenia są utrudnione ze względu na działania władz białoruskich, w tym wydalenie grupy polskich dyplomatów. Stąd – jak poinformowało CIR – dodatkowym organem wydającym decyzje w sprawie Karty Polaka będzie wojewoda lubelski oprócz wydającego decyzję obecnie wojewody podlaskiego.

W delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej zostanie zorganizowany punkt obsługi interesantów ubiegających się o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

Nowela rozporządzenia wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

PAP

drukuj