Sejm zajmie się zmianami w ustawie o Karcie Polaka

Sejm zajmie się dziś ustawą dotyczącą Karty Polaka. Projekt wprowadza rozwiązania ułatwiające posiadaczom tej karty osiedlanie się w Polsce, w tym m.in. poprzez pakiet adaptacyjny czy ułatwienia przy ubieganiu się o obywatelstwo polskie.

Wprowadzona zostanie też m.in. możliwość ubiegania się o Kartę Polaka za pośrednictwem wojewody, który będzie drugim, obok konsula, organem upoważnionym do jej przyznawania.

Nad propozycją zmian pracowała nadzwyczajna podkomisja. Zaproponowała ona ponad 20 poprawek. Część z nich ma charakter formalno-legislacyjny.

Jak podkreśla poseł Michał Dworczyk, przewodniczący nadzwyczajnej podkomisji w sprawie Karty Polaka są również poprawki o charakterze merytorycznym.

Została wprowadzona zmiana, dzięki której nasi rodacy przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się tutaj na stałe, będą przez dziewięć pierwszych miesięcy swojego pobytu otrzymywali uśrednioną kwotę ok. 600 zł, jako świadczenie pomocowe na zaadaptowanie się w nowej ojczyźnie. Pierwotnie rozważane były różnego rodzaju świadczenia zbliżone do tych, które zawarte są w ustawie repatriacyjnej, natomiast ostatecznie stwierdziliśmy, że najprostszym i najlepszym rozwiązaniem będzie przyjęcie takiego świadczenia na poziomie 600 zł przez dziewięć miesięcy dla każdego posiadacza Karty Polaka, który chce w ojczyźnie swoich przodków pozostać na stałe – powiedział poseł Michał Dworczyk.

Inicjatorzy spodziewają się, że z nowych rozwiązań w ciągu 10 lat skorzysta ok. 100 tys. naszych rodaków ze Wschodu. Będą oni mogli przyjechać do Polski i osiedlić się tu na stałe.

RIRM

drukuj