MSZ: założenia polskiej polityki zagranicznej na 2017 rok

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapoznał Radę Ministrów z dokonaniami polskiej dyplomacji w minionym roku i przedstawił „Założenia polskiej polityki zagranicznej na 2017 rok”, które rząd przyjął.

Dokument zaprezentowany przez ministra Waszczykowskiego szczegółowo ujmuje działania polskiej dyplomacji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy i ma charakter niejawny. Tekst składa się z oceny międzynarodowego otoczenia Polski oraz szczegółowych zadań realizacji polskiej polityki zagranicznej przez Ministerstwo oraz placówki dyplomatyczne. Na jego podstawie minister spraw zagranicznych przedstawi Sejmowi w najbliższych tygodniach informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na bieżący rok.

Do priorytetowych kierunków polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku należą: bezpieczeństwo, silna pozycja Polski w Europie i Unii Europejskiej, integracja regionu, polityka wschodnia, globalne i ekonomiczne interesy Polski na świecie, sprawy konsularne i polonijne.

MSZ/PAP

drukuj