MRiRW chce zmian w Izbach Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza dokonać zmiany w funkcjonowaniu Izb Rolniczych. Instytucje te reprezentują interes rolników, producentów oraz osób które prowadzą gospodarstwa rolne w Polsce.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel ujawnił na antenie Radia Maryja, że prowadzi rozmowy, by powołać Izby Rolnicze wzorowane na tych sprzed II Wojny Światowej.

Izby Rolnicze w Polsce powstały na mocy przepisów z grudnia 1995 roku. Funkcjonuje ich 16, po jednej w każdym województwie.

Na poziomie krajowym wszystkie izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych, która reprezentuje samorząd rolniczy przed Sejmem, Senatem oraz administracją rządową.

Rada opiniuje też wszystkie projekty dotyczące rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

RIRM

drukuj