Moody’s utrzymała rating Polski, ale obniżyła jego perspektywę

Agencja Moody’s potwierdziła rating Polski, ale zmieniła jego perspektywę ze stabilnej na negatywną. Wśród przyczyn takiej oceny wymieniono m.in. fiskalne ryzyka związane ze znaczącym wzrostem w bieżących wydatkach, jak również rządową intencję obniżenia wieku emerytalnego.

Jednocześnie w uzasadnieniu utrzymania ratingu agencja wskazuje na odporność gospodarczą kraju. Analitycy podali, że znajduje to odzwierciedlenie m.in. w zróżnicowaniu gospodarki, która „wykazała silny wzrost realnego PKB, niezależnie od przeciwności z zewnątrz”.

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji agencji Moody’s, rzecznik rządu Rafał Bochenk mówił, że nie ma żadnych przesłanek ekonomicznych, które mogłyby wpłynąć na obniżenie ratingu Polski.

– Wszyscy doskonale wiemy, że Polska jest stabilnie, dobrze rozwijającym się krajem. Jesteśmy na ścieżce wzrostu gospodarczego, o czym świadczy chociażby ostatnia opinia Komisji Europejskiej. Również w naszym kraju inwestuje wiele zagranicznych firm, czego przykładem jest chociażby firma Mercedes, która zlokalizuje swoją fabrykę na południu Polski – stwierdził rzecznik.  

Dotychczas Polska w agencji Moody’s miała ocenę A2 z perspektywą stabilną.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj