MON za specjalnym uhonorowaniem weteranów

Ministerstwo Obrony Narodowej chce uhonorowania ostatnich żyjących weteranów Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość”, Armii Krajowej powstańców warszawskich i członków formacji antykomunistycznych. 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych resort obrony planuje wprowadzić jednolite umundurowanie dla kombatantów.

Do tej pory wśród kombatantów nie istniało jednolite umundurowanie. Tylko niektórzy z nich wkładali na oficjalne uroczystości mundury wojskowe. Część z byłych żołnierzy podziemia antykomunistycznego występowała w strojach cywilnych wzbogaconych wojskowymi emblematami i odznaczeniami.

Pomysł uhonorowania kombatantów specjalnym mundurem nie jest nowy. Po raz pierwszy został on zrealizowany w czasach II Rzeczpospolitej. Jeszcze w latach 20-tych XX wieku nagrodzono w ten sposób powstańców styczniowych. Weterani zrywu narodowego uczestniczyli w uroczystościach państwowych w specjalnie skrojonych dla nich granatowych mundurach, których wygląd określono przepisami z 1922 roku. Mundury składały się z surdutu, spodni, płaszcza i czapki rogatywki. W II Rzeczpospolitej byłych powstańców otaczano powszechnym szacunkiem. Brali udział we wszystkich uroczystościach państwowych, otrzymywali specjalne rządowe renty i specjalnie dla nich została urządzona kwatera Powstańcza na Warszawskich Powązkach Wojskowych. Istniały specjalne domy weterana. Nawet generałowie Wojska Polskiego salutowali im jako pierwsi.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj