fot. tvp.info

MON: nowy „nieśmiertelnik” jak przedwojenny, z miejscem na religię

Nowa tabliczka tożsamości, tzw. nieśmiertelnik, ma zawierać – oprócz imienia, nazwiska i numeru ewidencyjnego PESEL – informacje o grupie krwi oraz – na życzenie żołnierza – także religii i wyznaniu – zakłada opublikowany ostatnio projekt rozporządzenia MON.

Celem zmian ma być poprawa opieki nad rannymi i chorymi, a w razie śmierci umożliwienie właściwego pochówku, zgodnie z Konwencją Genewską. Zmieniając wzór MON chce też nawiązać do historycznego „nieśmiertelnika” z II RP.

Dotychczas tabliczka tożsamości, wydawana (oprócz plastikowej karty tożsamości) – w dwóch egzemplarzach na łańcuszku – przy wyjeździe na misję, zawiera imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, grupę krwi i nazwę „Siły Zbrojne RP”. Została wprowadzona na podstawie decyzji MON z 2008 r.

Nowy „nieśmiertelnik” ma być owalny, z nacięciem do przełamania, a znajda się na nim imię i nazwisko, PESEL, numer seryjny, grupa krwi, nazwa „Siły Zbrojne RP” oraz religia/wyznanie. Te informacje będą grawerowane po oświadczeniu woli przez żołnierza lub osobę uprawnioną.

W uzasadnieniu MON przywołuje art. 17 1. Konwencji Genewskiej z 1949 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych: „Strony w konflikcie będą ponadto czuwać nad tym, aby zmarli byli grzebani z czcią i w miarę możliwości zgodnie z obrządkami religii, która wyznawali”. W przypadku niepodania religii lub wyznania, pole pozostanie niewypełnione.

Tabliczka ma być wykonana ze stali nierdzewnej. „O wysokiej jakości rozwiązania tego znaku, personalizującego osoby według przedwojennego znaku tożsamości wz. 1931, świadczy fakt, że jego projekt został uznany za najlepszy i zatwierdzony podczas XIII Konferencji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, która odbyła się w październiku 1928 r. w Hadze” – stwierdza uzasadnienie.

Ze względu na zawarte informacje tabliczka – inaczej niż np. niegdysiejszy wzór z samym numerem ewidencyjnym – ma służyć żołnierzowi przez cały okres, kiedy podlega on obowiązkowi obrony.

Do czasu wprowadzenia nowych „nieśmiertelników”, w okresie przejściowym będą funkcjonować dwa rodzaje tabliczek. Tabliczki według dotychczasowego wzoru będą wydawane w razie mobilizacji i wojny nie dłużej niż do końca 2027 r. Nowe będą wydawane żołnierzom wyjeżdżającym służbowo za granicę oraz w razie zniszczenia lub utraty dotychczasowej tabliczki.

Nowe tabliczki będzie wykonywać Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, które dotychczas produkuje „nieśmiertelniki” i poliwęglanowe karty identyfikacyjne. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 90 dni po ogłoszeniu.

PAP/RIRM

drukuj