Ministerstwo Rozwoju: ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Na piątym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja w Nowym Sączu zatwierdzono 19 projektów do dofinansowania na łączną kwotę 23,7 mln euro. Projekty dotyczą ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Wszystkie zatwierdzone projekty realizowane będą w ramach pierwszej osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. W spotkaniu trwającym od 15 do 16 lutego br. wziął udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Poprzez realizację wspólnych inicjatyw przez partnerów z Polski i Słowacji wzrośnie liczba zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kultowego, powstaną zupełnie nowe produkty turystyczne oraz utworzone zostaną nowe transgraniczne szlaki rekreacyjne. Skorzystają z tego mieszkańcy województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także turyści odwiedzający pogranicze zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej – powiedział wiceszef resortu rozwoju.

Spośród wybranych do dofinansowania projektów 15 dotyczy utworzenia nowych transgranicznych produktów turystycznych. Przykłady realizowanych przedsięwzięć to: utworzenie szlaku kulturowego wraz z nowopowstałym Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu i Muzeum Papieru Czerpanego w Ludrovej czy kolejowa wieża ciśnień oraz zrekonstruowana trasa leśnej kolejki wąskotorowej, na której odbywać się będą przejazdy turystyczne.

W 6 projektach realizowane będą działania inwestycyjne, w ramach których po obu stronach granicy zmodernizowanych zostanie 12 obiektów dziedzictwa kulturowego. Przykładem takiej inwestycji będzie unikatowy produkt na polsko-słowackim pograniczu w postaci 2 muzeów przyrodniczych z multimedialnymi ekspozycjami torfowisk, który stworzony zostanie we współpracy Gminy Czarny Dunajec i Muzeum Orawskiego w Dolnym Kubinie.

Ponadto oferta turystyczna obszaru pogranicza zostanie wzbogacona o ponad 240 nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznych szlaków turystycznych jak np.: zatoczki i stojaki rowerowe, punkty widokowe, miejsca odpoczynku. 11 projektów realizuje cel związany z udoskonaleniem i modernizacją transgranicznych szlaków rekreacyjnych – pieszych i rowerowych. Ciekawym przykładem projektu wpisującego się w tę tematykę jest projekt realizowany przez Gminę Zawoja i Obec Oravska Polhora. Projekt zakłada budowę transgranicznych górskich tras rowerowych łączących te dwie gminy, biegnących przez tereny szczególnie bogate w zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Trasy biegną m.in. przy zabytkowej XVII wiecznej kapliczce, natomiast na Słowacji przy Źródle w Słonej Wodzie, w którym występują cenne solanki jodowo-bromowe. Ponadto od tego miejsca biegnie najstarszy szlak turystyczny na szczyt Babiej Góry.

W realizowanych projektach przeprowadzonych zostanie ponad 130 działań miękkich promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza. Wśród najciekawszych wymienić można: Polsko-słowackie dni rzemiosła w Budatinie, Dzień kolarstwa w Krasnie nad Kysucou, liczne rajdy pieszo-rowerowe, a także warsztaty, wystawy, festiwale, które wzbogacą ofertę turystyczną pogranicza. Oferta turystyczna zostanie wzbogacona również o 8 produktów z dziedziny IT, które stanowią cel szczegółowy w 5 realizowanych projektach. Projektem realizującym różnorodne działania i wskaźniki jest projekt Gminy Miasta Rzeszów w partnerstwie z miastem Stropkov. Dotyczy on odtworzenia historycznego szlaku pielgrzymkowego z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej, potocznie nazywanego Józefinką. W ramach projektu utworzona zostanie m.in. aplikacja przedstawiająca transformację wizerunku i zabudowy architektonicznej miast od czasów świetności Monarchii Austro-Węgierskiej do czasu jej upadku.

Szczegółowe opisy wszystkich projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu: www.plsk.eu

W ramach wybranych do dofinansowania projektów zaangażowanych jest łącznie 63 partnerów polskich i słowackich. Największa liczba partnerów pochodzi z Żylińskiego kraju samorządowego – 27, a po stronie polskiej z Powiatu Nowosądeckiego – 12 partnerów. Duży udział w realizacji projektów ma również Powiat Bielski, z którego pochodzi 8 partnerów. Wśród partnerów wiodących najwięcej pochodzi z Powiatu Nowosądeckiego – 6, Żylińskiego Kraju Samorządowego – 5 oraz Miasta Rzeszów – 3.

Dzisiejsze decyzje umożliwią kontraktację kolejnych projektów w ramach programu Polska-Słowacja i realizację istotnych inicjatyw dla pogranicza polsko-słowackiego. Do tej pory udało się zakontraktować ponad 35 proc. środków programu, a do końca tego roku chcemy, żeby to było 63 proc., przy czym scertyfikowanych 9 proc. – zaznaczył wiceminister A. Hamryszczak.

– Przypominam, że naszym zadaniem nie jest wydawanie środków unijnych, lecz ich dobre inwestowanie – dodał.

Ważną decyzją podjętą w trakcie posiedzenia było też podjęcie kierunkowej decyzji dot. zmian w procedurach wdrażania programu, mających na celu wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów. W wyniku wprowadzanych zmian beneficjenci zaoszczędzą na czasie i kosztach przygotowania wniosku aplikacyjnego. Proces oceny będzie trwał krócej, co dla beneficjentów będzie oznaczać szybsze uzyskanie decyzji dot. zatwierdzenia projektu. Nowe zasady będą obowiązywać od naboru na projekty drogowe, który ma zostać ogłoszony na początku maja 2017 r.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl