Możliwość płatności bezgotówkowej w administracji – coraz częstsza

Od ponad 4 miesięcy Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową prowadzi program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Obecnie już 500 urzędów administracji publicznej przyjmuje płatności bezgotówkowe.

Program, upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej kierowany jest do wszystkich urzędów: wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych.  Wprowadza on możliwość dokonywania opłat za czynności administracyjne z wykorzystaniem terminali płatniczych.

Wszystkie urzędy są wyposażane w tradycyjne terminale płatnicze oraz te, które umożliwiają wykonywanie płatności za pomocą smartfonu. Program jest całkowicie bezpłatny. Urzędy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z instalacją i używaniem terminali. Także klienci urzędu dokonujący bezgotówkowych płatności nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat.

Dotychczas do Programu zgłosiło się prawie 750 urzędów z całego kraju. Ministerstwo rozwoju podkreśla, że bezgotówkowe płatności w urzędach to istotny element programu cyfryzacji państwa. Poszerzenie infrastruktury płatniczej o nowe rozwiązania pomaga zwiększyć popularność płatności elektronicznych.

Urząd oferujący możliwość realizacji płatności bez użycia gotówki zyskuje nie tylko wymierne oszczędności i usprawnienie swojej pracy, ale również wizerunek miejsca nowoczesnego i przyjaznego klientom.

TV Trwam News/RIRM

drukuj