fot. twitter.com

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada zwiększenie dopłat do materiału siewnego

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił szereg działań podejmowanych przez resort na rynku warzyw. Chodzi przede wszystkim o import ziemniaków.

W związku z sygnałami o możliwości występowania nieprawidłowości przy imporcie ziemniaków do Polski, resort rolnictwa podjął działania dotyczące ochrony naszego rynku. Wątpliwości budzi m.in. stosowanie antybiotyków oraz etykietowanie ziemniaków importowanych do kraju.

Ministerstwo zwróciło się m.in. do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wzmożone kontrole w tym zakresie.

Przeprowadzone kontrole objęły, oprócz ziemniaków, także inne świeże warzywa i owoce. Analizy nie wykazały większych nieprawidłowości. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiada kolejne kontrole. Mówi także o zmianach oczekiwanych przez producentów rolnych.

– Kontrolowaliśmy i kontrolujemy, jeśli chodzi o Główny Inspektorat Jakości Handlowej, aby jakość ziemniaków, prawidłowość znakowania, sprawa dokumentów towarzyszących i kilka zmian legislacyjnych, zostało wprowadzonych. Te działania będziemy realizowali. Jest przygotowany także projekt oznaczenia kraju pochodzenia – podkreśla minister.

Resort zapowiada także wsparcie hodowli nasiennej, m.in. poprzez zwiększenie dopłat do materiału siewnego oraz wspieranie krajowych jednostek naukowych.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj