fot. flickr.com

Min. Zdrowia: sprzedaż alkoholu w Internecie jest niezgodna z polskim prawem

Sprzedaż alkoholu w Internecie jest niezgodna z polskim prawem – takie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia zwarte w odpowiedzi na interpelację posła Kukiz’15 Tomasza Rzymkowskiego.

Handel alkoholem w sieci jest prowadzony w naszym kraju na szeroką skalę, także przez znane zagraniczne markety. W taki sposób napoje wysokoprocentowe mogą kupić nawet osoby niepełnoletnie – co jest w Polsce nielegalne.

Choć interwencję w tej sprawie podejmuje też Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organy ścigania na zawiadomienia odpowiadają „znikoma szkodliwość czynu” lub nie stwierdzają przestępstwa.

Kwestię handlu alkoholem reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przypomina poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski. Na mocy tych przepisów sprzedaż alkoholu w sieci jest nielegalna.

Ministerstwo zabrało głos jasno i precyzyjnie stwierdzając, że sprzedaż wszelakiego alkoholu przez internet jest absolutnie niezgodna z prawem. Polska nie jest państwem bardzo liberalnym, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu, ale również nie jest państwem bardzo restrykcyjnym w tym zakresie. Wystarczy popatrzeć na naszych sąsiadów po drugiej stronie Bałtyku, na państwa skandynawskie, gdzie sprzedaż alkoholu jest obwarowana bardzo wysokimi podatkami (podatkiem akcyzowym), jak również bardzo restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi sprzedaży, czy spożycia alkoholu. Są tam wyznaczone godziny, wyznaczone sklepy, w których wyłącznie można ten alkohol nabywać. W Polsce dostęp do alkoholu na tle innych państw europejskich wydaje się w miarę „liberalizowany” – wskazuje parlamentarzysta.

Szczególnie w tej sprawie istotny jest art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Stanowi on, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia. Wydaje je wójt, burmistrz bądź prezydent miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

RIRM

drukuj