Litwa: wraca Departament Mniejszości Narodowych

Litewski rząd ma odtworzyć w przyszłym roku Departament Mniejszości Narodowych. Został on zlikwidowany w  roku 2010. Departament będzie prowadził współpracę z mniejszościami narodowymi i kształtował politykę etniczną.

Oddział ma współpracować także na szczeblu rządowym z instytucjami europejskimi i międzynarodowymi, które zajmują się sprawami mniejszości. Dr Bogusław Rogalski, doradca Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, ocenia, że jest to kolejna próba zwodzenia Polski.

Nie przybliży i nie rozwiąże problemu Polaków zamieszkujących Wileńszczyznę. Polacy na Wileńszczyźnie potrzebują natychmiastowego wsparcia polskiego MSZ i polskiego państwa, które wymusiłoby w tym roku – w 20 rocznicę podpisania traktatu polsko-litewskiego – przestrzeganie przez państwo litewskie tego traktatu i wymusiłoby zaprzestanie otwartej i jawnej dyskryminacji Polaków na Wileńszczyźnie – tego oczekują dzisiaj Polacy w Wilnie. Przypomnę tylko, że nie wolno używać na Litwie nazwisk w języku oryginalnym, czyli języku polskim, nie można umieszczać dwujęzycznych nazw informacyjnych, a za używanie języka polskiego nakładane są olbrzymie kary – mówi dr Bogusław Rogalski.

Departament Mniejszości Narodowych zlikwidował cztery lata temu premier Algirdas Butkevicius. Tłumaczył wtedy, że sprawa mniejszości pozostaje „drażliwą kwestią w stosunkach z niektórymi państwami sąsiednimi”.

RIRM

drukuj