List Prezydenta Andrzeja Dudy do społeczności akademickiej WSKSiM

Warszawa, 19 listopada 2015 r.

List gratulacyjny Prezydenta Andrzeja Dudy nadesłany do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z okazji VIII Międzynarodowego Kongresu: „Katolicy i Sztuka: szanse i zagrożenia”

Jego Magnificencja o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Magnificencjo, Ojcze Rektorze Założycielu, Magnificencji Ojcze Rektorze, Eminencjo, Najprzewielebniejszy Księże Kardynale, Ekscelencje Księża Biskupi, Czcigodni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego, Szanowni Wykładowcy, Drodzy Studenci, Panie i Panowie.

Pragnę wyrazić moją radość, iż każdego roku w listopadzie, nieprzerwanie od ośmiu lat, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu staje się sercem naukowej debaty poświęconej zaangażowaniu katolików na płaszczyźnie edukacji, kultury, mediów, ekonomii, prawa i polityki. Wybitni przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy, zaproszeni przez organizatorów – toruńską uczelnię oraz Katedrę Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, są świadectwem najwyższego poziomu tego spotkania i debaty.

Z pewnością te akademickie dyskusje są także wspaniałym doświadczeniem poszukiwania oraz wspólnego odkrywania godności i piękna człowieka w odniesieniu do Boga Stwórcy i otaczającego nas świata.

Międzynarodowe kongresy są też okazją do definiowania szans i zagrożeń, jakie stawia przed nami zmieniająca się rzeczywistość. Pozwalają też poszukiwać odpowiedzi na nowe wyzwania. Niezwykle wymowna jest tu obecność JEm. ks. kard. Zenona Grocholewskiego, byłego Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, który od początku angażował się w międzynarodową wymianę myśli naukowej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Znaczący jest również fakt, iż to wydarzenie honorowym patronatem, poza ks. kard. Zenonem Grocholewskim, objęła również Papieska Rada ds. Kultury.

Szanowni Państwo, temat, jaki podejmują Państwo w tym roku – „Katolicy i sztuka. Szanse i zagrożenia” – zapowiada niezwykle interesującą i inspirującą wymianę myśli nad miejscem i znaczeniem sztuki w relacji do wiary katolickiej, przeżywanej w świecie zdominowanym przez prądy globalizacji, ale jednocześnie w świecie tak zróżnicowanym.

Wierzę głęboko, że myśl i prelekcje wielu wybitnych naukowców, artystów reprezentujących środowiska: plastyki, muzyki, sztuki filmowej i teatralnej oraz architektury sakralnej będą dla uczestników tego kongresu wspaniałym doświadczeniem intelektualnym, a towarzyszące wydarzenia artystyczne dopełnią je w wymiarze duchowym i estetycznym.

Pragnę życzyć Państwu, aby w czasie tych dni dyskusji towarzyszyły państwu znamienne słowa naszego wielkiego rodaka – św. Jana Pawła II, który w 1999 roku, zwracając się do środowisk artystycznych w specjalnym liście do artystów przypominał, że nasze społeczeństwo potrzebuje artystów. Podobnie, jak potrzebuje naukowców i techników, pracowników fizycznych i umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka  i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest sztuka wychowania.

Jestem Państwu wdzięczny i wyrażam moje uznanie wobec podjęcia tak ważnej inicjatywy. Głęboko wierzę, iż to spotkanie – zainspirowane myślą tak znakomitych prelegentów z Polski oraz z różnych stron świata – przyniesie liczne owoce, będzie wsparciem dla współczesnego człowieka, aby pełniej zrozumiał duchowy i religijny wymiar sztuki. Pozwoli również wyrażać poprzez sztukę wartości, które sprzyjają integralnemu rozwojowi osobowemu i duchowemu.

Szanowni Państwo, pragnę serdecznie pozdrowić organizatorów i wszystkich uczestników kongresu. Bardzo się cieszę, że dane mi było skierować tych kilka słów do całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która gościła mnie tuż przed wyborami prezydenckimi, i która z dumą przyjęła i niesie tak piękne, znaczące słowa: fides, ratio et patria.

Przyjmijcie państwo najlepsze życzenia i pozdrowienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda


drukuj