fot. PAP/Jakub Kamiński

List otwarty do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych ws. protestujących w Sejmie

Za pośrednictwem tego listu zwracamy się także do rządzących z prośbą o nie uleganie presji matek protestujących aktualnie w Sejmie, które w miejsce swoich dzieci same wyszły na pierwszy plan sporu i budząc coraz większe wątpliwości co do szczerości swoich intencji, zdają się mieć czysto polityczne cele czytamy w liście do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

***

Całość listu poniżej:

Kraków, 25.05.2018

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych,

Na wstępnie niniejszego listu chcieliśmy zaznaczyć, iż jest nam przykro, że protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców trwający aktualnie w Sejmie przybrał taką formę. Choć państwowy system wsparcia niepełnosprawnych zdecydowanie wymaga reformy, to debata nad nią powinna obywać się w sposób rzetelny i merytoryczny, nie zaś w populistycznym tonie w blasku fleszy. Nie chcemy ukazywać nas, osób z niepełnosprawnością, jako roszczeniowych i niesamodzielnych. Należy podkreślić, iż dobrem nadrzędnym jest tutaj realna poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, nie zaś partykularny interes polityczny i wykorzystywanie osób z niepełnosprawnością do uderzania w rząd.

Za pośrednictwem tego listu zwracamy się także do rządzących z prośbą o nie uleganie presji matek protestujących aktualnie w Sejmie, które w miejsce swoich dzieci same wyszły na pierwszy plan sporu i budząc coraz większe wątpliwości co do szczerości swoich intencji, zdają się mieć czysto polityczne cele. Chcemy w tym miejscu przytoczyć postanowienia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Wyraźnie zaznaczono tam, że to właśnie osoby z niepełnosprawnością mają pierwszeństwo głosu i powinni sami stanowić o sobie, zaś rodzice i opiekunowie dopiero w drugiej kolejności. Jak wobec tego, także żyjąc na co dzień ze swoją niepełnosprawnością, mamy rozumieć kneblowanie ust własnemu synowi w reakacji na jego wołanie „mamo odpuść”?

Chcemy także zwrócić uwagę na pracę i gesty wykonane przez premiera Mateusza Morawieckiego. Pan premier doprowadził do zainicjowania programu „Dostępność plus”, który przewiduje kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym. W ciągu nadchodzących lat na pomoc dla nas zostanie przeznaczone blisko 23 miliardy złotych. To znaczna kwota która bez wątpienia w sposób realny poprawi sytuację niepełnosprawnych i w naszej ocenie spełnia postulaty sejmowego protestu.

Jesteśmy także rozczarowani wybiórczym podejściem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Przewodniczący Forum nie wsłuchują się w głos całej naszej grupy społecznej,  a jedynie osób protestujących i zdają się podtrzymywać nieuczciwą narrację włodarzy Unii Europejskiej krytykujących Polskę i jej rząd. Równocześnie podkreślamy, że podstawowym elementem systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, jest zakaz aborcji ze względu na niepełnosprawność dziecka bądź samo podejrzenie niepełnosprawności. Jakiej dyskusji o systemie wsparcia mamy oczekiwać, jeżeli prawo stanowi, że dziecko nie musi się rodzić, że ze względu na niepełnosprawność lepiej je jak najwcześniej wyeliminować?

Na końcu chcieliśmy wyrazić szczerą nadzieję na jak najszybsze zakończenie sejmowego protestu i wypracowanie wspólnego stanowiska zaspokajającego potrzeby osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji wyciszenie sprawy. Jesteśmy także niezmiernie wdzięczni dla wszystkich rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wykonują nieocenioną pracę każdego dnia. Wszyscy tworzymy naszą ukochaną Rzeczpospolitą.

Dr Bawer Aondo-Akaa – Ambasador Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Augustyn Gumiński – Towarzystwo Walki z Kalectwem o. Radom
Jan Jakub Kita
Joanna Kita
Maciej Sikorski – terapeuta zajęciowy

RIRM

drukuj