By Luxofluxo - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107742750

Ks. prof. P. Bortkiewicz: Wyrok TSUE dot. zakazu noszenia symboli religijnych budzi niepokój, a jednocześnie budzi sprzeciw

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz powiedział, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący zakazu noszenia symboli religijnych w pracy budzi obawy i powinien być oprotestowany. Unijny Trybunał orzekł, że regulamin firmy zakazujący noszenia widocznych symboli religijnych, światopoglądowych i duchowych nie stanowi przejawu dyskryminacji bezpośredniej, o ile dotyczy wszystkich pracowników.  

Orzeczenie zapadło w sprawie muzułmanki, której jedna z belgijskich firm odmówiła stażu z powodu tego, że nie chciała ona zdejmować chusty, aby podporządkować się polityce firmy. TSUE uznał, że zapis zawarty w regulaminie przedsiębiorstwa nie stanowi przejawu bezpośredniej dyskryminacji religijnej.

W ocenie bioetyka, ks. prof. Pawła Bortkiewicza, tego typu orzeczenia powinny być oprotestowywane, ponieważ zagrażają wolności religijnej. Jest to istotne tym bardziej, że wolność ta już została naruszona w Europie.

Mieliśmy już przypadki zwalniania z pracy, chociażby słynna historia stewardessy z Wielkiej Brytanii, która została pozbawiona pracy za noszenie krzyżyka. Tego typu sytuacje prowokują do bardzo poważnych obaw. Orzeczenia muszą budzić niepokój i jednocześnie muszą budzić sprzeciw, nawet prewencyjny. Musimy być świadomi tego, że taka sytuacja nam zagraża i jednocześnie przygotowywać się do oprotestowywania ewentualnych decyzji, które mogą się pojawić w tym zakresie – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

TSUE w swoim orzeczeniu zastrzegł, że wewnętrzne regulacje mogą jednak stanowić przejaw nierównego traktowania pośrednio opartego na religii lub przekonaniach, w przypadku ustalenia, że stawiają one np. wyznawców danej religii w niekorzystnej sytuacji. Sprawdzenie tego będzie należało do sądu pracy.

RIRM

drukuj