fot, KUL

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, rektora KUL, o ks. kard. S. Wyszyńskim: Był wysokiej klasy mężem stanu. Nie dziwimy się, że zaraz po odejściu do Domu Ojca został określony jako Prymas Tysiąclecia

Postać Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II bardzo ważna i znaczna, szczególnie w czterech obszarach jego obecności: jako doktoranta Naszej Uczelni, jako Biskupa Lubelskiego, Wielkiego Kanclerza KUL i jako Prymasa Polski – wskazał ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Kiedy przyszły Kardynał rozpoczął studia z Katolickiej Nauki Społecznej, podjął zagadnienia praw rodziny w strukturach państwowych.

Zostało to później zawarte w jego wykładach, jakie realizował na Naszym Uniwersytecie w latach 1947-1948 z chrześcijańskiej doktryny społecznej. Pełnił funkcję, jak słyszeliśmy, naszego Wielkiego Kanclerza, przez krótki okres czasu, ale to też pokazało, że od tego okresu znacząco wpisał się w hasło wpisane w godło Naszej Uczelni – Deo et Patriae, a jeszcze dodał od siebie to, co jest znakiem rozpoznawczym jego myśli społecznej – Veritas in Caritate – „Prawda w miłości” – wskazał rektor KUL.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski zauważył, że kiedy ks. kard. Stefan Wyszyński rozpoczął swoją posługę jako Prymas Polski, w Warszawie i w Gnieźnie, nie opuścił żadnej inauguracji na KUL.

Do 1980 r. był obecny każdego roku na kilku wydarzeniach, przede wszystkim na inauguracji, ale również na duszpasterskich wykładach akademickich, gdzie często zabierał głos, również wygłaszał referat. Wiele tych rzeczy zostało spisanych, ukazały się już drukiem. Mogę powiedzieć, że jego obecność jest bardzo żywa, mimo, że był taki czas, do roku 1981, czyli do czasu jego odejścia, kiedy nie tak łatwo było zapoznać się z jego myślą. Większość wypowiedzi była spisana techniką maszynową, nie były publikowane, a jeżeli były, to w tzw. drugim obiegu i wydawane w Paryżu. Te tomy, które obecnie są wydawane przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego – już obecnie kilkanaście tomów, a według planów wydawniczych będzie ich około 30 – pokażą ogrom zainteresowań naukowo-badawczych i społecznych Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego – akcentował ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

Kiedy o nim myślimy to najczęściej mamy taki skrót myślowy, że był to teolog, trochę filozof, ale kiedy czytamy, to widzimy wyraźnie, że to wielkiej klasy humanista, że to również osoba, która żywo interesowała się patrystyką, biblistyką, historią sztuki, znamy również wiele jego wypowiedzi dotyczących zagadnień muzyki kościelnej, również liturgii, homiletyki, teologii duchowości i katolickiej nauki społecznej. Jest to więc wysokiej klasy mąż stanu i dlatego nie dziwimy się, że zaraz po odejściu do Domu Ojca został określony jako Prymas Tysiąclecia. Cieszymy się, że Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński jest w gronie trzech naszych profesorów, którzy dostąpili godności kardynalskiej, obok ks. prof. Stanisława Nagy’ego oraz oczywiście ks. prof. Karola Wojtyły – późniejszego Świętego Jana Pawła II – podkreślił rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL/radiomaryja.pl

drukuj