Odpust bł. Władysława z Gielniowa oraz 60. rocznica uwiezienia Prymasa Tysiąclecia

W tym roku uroczystości ku czci bł. Władysława z Gielniowa łączą się z 60. rocznicą aresztowania Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Dziś w Kościele św. Anny w Warszawie o godz. 15.00 sprawowana będzie uroczysta Eucharystia, podczas której homilię wygłosi ks. bp Józef Zawitkowski, biskupa pomocniczego diecezji łowickiej.

Uroczystości odbędą się w miejscu gdzie padły słowa niezwykle ważne i aktualne w obliczu dzisiejszych ataków na Kościół i duchowieństwo.

Słowa Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, to wołanie o prawdę i wolność przysługującą każdemu człowiekowi – mówi ks. Krzysztof Borucki

– Ksiądz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński z ambony kościoła św. Anny powiedział: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. Bogu to, co należy do Boga, ale kiedy Cezar siada na ołtarzu, my mówimy krótko –  non possumus”.  Z tej samej ambony, z której kiedy Ksiądz Prymas Wyszyński głosił kazanie, po którym wrócił na ul. Miodową, gdzie został aresztowany. W tym samym kościele, w kościele św. Anny  o  godz. 15.00, kazanie wygłosi Jego Ekscelencja ks. bp Józef Zawitkowski. Wszyscy, którym miła jest Ojczyzna, którzy kochają Warszawę, tego dnia powinni uczestniczyć w tej  Eucharystii – podkreśla ks. Krzysztof Borucki.

Uroczystości są wyrazem wielkiego szacunku do Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i świadectwa niezłomnej wiary i Miłości do Boga i Ojczyzny, które po sobie pozostawił – zaznacza ks. Krzysztof Borucki. Cytuje też słowa Księdza Prymasa, które w czasie wzmożonych  ataków na Kościół brzmią niezwykle aktualnie.

– Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Ze względu na wielki szacunek do jego osoby, a przede wszystkim, ze względu na niecofające się przed niczym zmanipulowane ataki na Kościół, w którym przodują trzy stacje – jedna publiczna i dwie komercyjne. Trzeba powiedzieć – przywołując tak wielkiego człowieka – dość! –akcentował ks. Krzysztof Borucki.

RIRM

drukuj