Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Królowej Polski

Dziś w Roku Wiary odbywa się Narodowa Pielgrzymka Katechetów na Jasną Górę. Pielgrzymka przebiega pod hasłem „Bądźcie zawsze gotowi do obrony”. W tym samym czasie w Rzymie odbywać się będzie spotkanie katechetów z Ojcem Świętym Franciszkiem. Transmisję z Watykanu przeprowadzi TV Trwam – początek godz. 10.30. 

W piątek Ojciec Św. skierował słowa do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego, poprzedzającego Dni Katechety, które wpisują się w obchody Roku Wiary.

Papież mówił o pięknie wychowania do wiary. Wezwał katechetów, by mieli odwagę torować nowe drogi dla głoszenia Ewangelii. Wskazał, że bycie katechetą nie jest zawodem, ale zadaniem, które polega na prowadzeniu innych na spotkanie z Chrystusem, poprzez słowo, życie, świadectwo. Papież dał katechetom wskazówki na realizowanie powołania. Powiedział, że trzeba zawsze zaczynać na nowo od Chrystusa, a to oznacza zażyłość z Chrystusem, zaczynanie od Niego i pójście z Nim bez lęku na peryferie.

Ksiądz biskup Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski, zapraszając katechetów na pielgrzymkę do Częstochowy, zachęcał, by stała się ona okazją, do modlitwy o umocnienie naszej osobistej i wspólnotowej wiary oraz prosić o światło i moc Ducha Świętego w kształtowaniu wiary tych, do których jesteśmy posłani.

– Papież Benedykt XVI ogłaszając Rok Wiary w liście apostolskim Porta Fidei napisał, że Rok Wiary ma rozbudzić w każdym wierzącym człowieku aspirację do wyznawania wiary w pełni i z odnowionym przekonaniem, ufnością i nadzieją. Stolica Apostolska zaplanowała, że dzień 29 września –będzie dniem katechetów – mówił ks. bp Marek Mendyk.

Na Jasnej Górze o godz. 11.00 rozpocznie się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył będzie ks. kard. Kazimierz Nycz. Podczas Eucharystii nastąpi akt zawierzenia Matce Najświętszej wszystkich katechetów i katechezy w Polsce. Następnie uczestnicy pielgrzymki wysłuchają katechezy o. prof. Jacka Salija; zaraz po niej wezmą udział w drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich.

Spotkanie na Jasnej Górze będzie przebiegać w duchu łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem – zaznacza ks. bp. Marek Mendyk.

– Hasło tej pielgrzymki nawiązuje do pierwszego listu św. Piotra: „Bądźcie zawsze gotowi do obrony wiary” – chcielibyśmy, aby poprzez to wspólne pielgrzymowanie nie tylko umocnić naszą wiarę, ale też nabrać ducha po to, żeby też i umocnić naszą osobistą, wspólnotową wiarę i prosić o światło – moc Ducha Świętego w kształtowaniu wiary tych, do których za łaską Pana Boga jesteśmy posłani – mówił ks. bp Marek Mendyk w słowach zachęty dla pielgrzymujących katechetów.

RIRM

drukuj