fot. Monika Tomaszek

Ks. bp W. Szlachetka: Na całym świecie dziwią się, że Jan Paweł II, który tak wiele dał Polsce, teraz tak wiele w Polsce doznaje zniewagi. Jakże potrzebna jest dziś solidarność ludzi dobrej woli, by chronić dobrego imienia Papieża Polaka

Na całym świecie dziwią się, że Jan Paweł II, który tak wiele dał Polsce, teraz tak wiele w Polsce doznaje zniewagi. Jakże potrzebna jest dziś solidarność ludzi dobrej woli, aby chronić dobrego imienia św. Jana Pawła II przed przewrotnym atakiem, przed kolejnym zamachem na tego wielkiego świadka wiary, który był prorokiem naszych czasów. Pierwszy zamach, ten z 1981 roku, nie udał się. Zorganizowali go ci, którzy usilnie próbowali zająć miejsce Boga w sercach ludzi. Dzisiaj ci, którzy wywodzą się z tych samych korzeni, chcą go po raz drugi zabić. Tym razem za pomocą kłamstwa i oszczerstwa chcą mu zadać śmierć społeczną – powiedział ks. bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, podczas uroczystości siódmej rocznicy konsekracji Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

W czwartek w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbyły się uroczystości związane z siódmą rocznicą konsekracji świątyni. W tym samym dniu przypada też 103. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

– Toruńska świątynia dedykowana jest świętemu Janowi Pawłowi II, którego dewizą było wyznanie skierowane do Maryi: „Totus Tuus. Cały Twój”. Nasze ziemskie świątynie są obrazem Kościoła, w którym jesteśmy – podkreślił ks. bp Wiesław Szlachetka.

Ks. bp Wiesław Szlachetka w homilii podkreślił, że w toruńskim Sanktuarium w szczególny sposób zaznacza się obecność Maryi, która ogarnia ludzi swoją opieką.

– Kościół aż do dnia paruzji musi się zmagać ze światem ludzkiej wolności wrogiej Bogu, w której szatan czuje się panem. Nasze zmaganie się osiągnie wieczne zwycięstwo, bo jest z nami Chrystus – zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Jest z nami też Jego Matka, towarzyszy nam Jej modlitwa, Jej przemożna opieka. W sposób szczególny Jej obecność zaznacza się w toruńskim Sanktuarium jako Gwiazdy Nowej Ewangelizacji – wskazał.

Ksiądz Biskup odniósł się również do fragmentu Listu św. Piotra.

– W Pierwszym Liście św. Piotr Apostoł pisze o nas: „Wy również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa”. Do składanych Bogu ofiar należy przede wszystkim sprawiedliwość, poznanie Boga i życie według Jego woli. Kościół budowany jest przez Chrystusa, bo to jest Jego Kościół, dlatego w Niego wierzymy i troszczymy się, bo w Kościele Chrystusowym najobficiej znajdujemy Słowo Boże, łaskę zbawienia, życie wieczne, za którym tęskni serce każdego człowieka, bo każde serce pragnie być szczęśliwe. Swój Kościół Chrystus buduje na skale, którą jest Piotr i każdy kolejny jego następca – mówił ks. bp Wiesław Szlachetka.

Podkreślił również, że w tym samym dniu obchodzona jest 103. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który jest 263. następcą św. Piotra.

– Dziękujemy Bogu za tego wielkiego Papieża, naszego rodaka, któremu tak wiele zawdzięczamy, zawdzięcza cały Kościół, ale także świat, Europa, a zwłaszcza nasza Ojczyzna. Trudno jest zliczyć wielkie dobro, które zrodziło się przez jego pontyfikat przeniknięty głęboką wiarą, nadzieją i miłością. Jakże aktualne jest jego nauczanie, które w sposób jasny i zrozumiały przybliża nam duchowe bogactwo i światło Dobrej Nowiny, a także pozwala zrozumieć współczesne problemy tak, by je skutecznie rozwiązywać. To wszystko znajdziemy w ogromnym dziedzictwie św. Jana Pawła II, które nam zostawił – zaznaczył biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.

Dodał, że „zdumienie budzi niezrozumiały atak na św. Jana Pawła II i to w jego Ojczyźnie”. Ksiądz Biskup podkreślił, że ta sytuacja wskazuje, „jakby na nowo wypełniało się gorzkie słowo Jezusa o mieszkańcach Nazaretu, w którym się wychował: >>Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu, może być prorok tak lekceważony<<”.

– Na całym świecie dziwią się, że Jan Paweł II, który tak wiele dał Polsce, teraz tak wiele w Polsce doznaje zniewagi. Jakże potrzebna jest dziś solidarność ludzi dobrej woli, aby chronić dobrego imienia św. Jana Pawła II przed przewrotnym atakiem, przed kolejnym zamachem na tego wielkiego świadka wiary, który był prorokiem naszych czasów. Pierwszy zamach, ten z 1981 roku, nie udał się. Zorganizowali go ci, którzy usilnie próbowali zająć miejsce Boga w sercach ludzi. Dzisiaj ci, którzy wywodzą się z tych samych korzeni, chcą go po raz drugi zabić. Tym razem za pomocą kłamstwa i oszczerstwa chcą mu zadać śmierć społeczną, chcą w ten sposób za wszelką cenę podważyć naukę, którą głosił, naukę Ewangelii, która jest im niewygodna – podkreślił ks. bp Wiesław Szlachetka.

Dodał też, że „do grona tych, których ogarnęła ciemność, należą również niektórzy publicyści określający się katolickimi”, ponieważ „odkryli bowiem, że na dokładaniu Kościołowi, na dyskredytowaniu św. Jana Pawła II można dziś nieźle zarobić”.

Ks. bp Wiesław Szlachetka podziękował również Radiu Maryja i TV Trwam, podkreślając, że są to media, które bronią dobrego imienia św. Jana Pawła II, a także promują chrześcijańskie wartości i patriotyzm.

– Bogu niech będą dzięki, że jest Radio Maryja, że są katolickie media o światowym zasięgu, które bronią św. Jana Pawła II i krzewią jego myśl, promują chrześcijańskie wartości, budują cywilizację życia, pomagają Chrystusowi budować Jego Kościół. Są to media, które odznaczają się wysokim poziomem dziennikarskiego warsztatu, kulturą, poszanowaniem godności każdego człowieka, a co najważniejsze, są światłem prawdy w tym zagmatwanym świecie. Radio Maryja i TV Trwam są świetną szkołą patriotyzmu oraz otwierają przestrzeń dla szerokiego poznawania katolickiej nauki społecznej, która powinna być wdrażana w naszą rzeczywistość przez ludzi wierzących w Chrystusa. Dzięki tym mediom, do których dołącza Nasz Dziennik, Fundacja Nasza Przyszłość, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej i wiele innych dzieł, spełnia się pragnienie Jezusa, by Ewangelia była głoszona na dachach – podsumował ks. bp Wiesław Szlachetka.

radiomaryja.pl

drukuj