Kraków: pierwszy specjalistyczny szpital geriatryczny

W Krakowie, od pierwszego stycznia, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został przekształcony w specjalistyczną placówkę skierowaną głównie do osób starszych. W jednym miejscu seniorzy będą mieli do dyspozycji specjalistów z każdej dziedziny. To zagwarantuje im szybszą i lepszą opiekę medyczną.

W Polsce opieka zdrowotna nad osobami starszymi nie funkcjonuje dobrze. Brak szerokiego dostępu do świadczeń geriatrycznych oraz ograniczenia w stosowaniu leczenia specjalistycznego – to szara i przykra codzienność. Zielone światło dla zmian włącza Kraków, który zmienia zakres działalności w jednej z publicznych placówek. Głównym celem restrukturyzacji jest stworzenie wielospecjalistycznego szpitala, który będzie przeznaczony dla pacjentów powyżej 60 roku życia. O ogromnym zapotrzebowaniu, by tego typu szpitale powstawały w naszym kraju, mówi jeden z głównych inicjatorów dr Krzysztof Czarnobilski.

– Chcemy objąć opieką pomoc przede wszystkie osoby starsze, seniorów. A wynika to z tego, że społeczeństwo się starzeje, a szczególnie Małopolska. W samym Krakowie udział osób powyżej 65 roku życia to prawie 19 proc. Wobec tego jest potrzeba wyspecjalizowania się do leczenia ludzi starych – powiedział dr Krzysztof Czarnobilski, ordynator oddziału chorób wewnętrznych i geriatrii.

To pierwszy wielospecjalistyczny szpital dla seniorów w Polsce. Pomysłodawcy mają nadzieję, że staną się prekursorem oraz bazą szkoleniową dla innych szpitali i specjalistów z geriatrii.

– Senior nie musi biegać od jednego szpitala do drugiego, od jednej przychodni do drugiej, wszystko powinien znaleźć tutaj u nas. Te standardy geriatryczne chcemy zastosować nie tylko na oddziale geriatrii, ale również na innych oddziałach. Tutaj zajmuje się cały zespół ludzi, a więc tu chodzi o zapewnienie też opieki psychologicznej, rehabilitacyjnej, duchowej – również mamy kapelana – podkreślił dr Krzysztof Czarnobilski.

Osoby starsze to szczególni pacjenci, którym należy się także szczególna troska. Należy pamiętać, by badania seniorów były kompleksowe.

– W opiece nad ludźmi starszymi chodzi przede wszystkim o całościowe podejście do pacjenta, czyli nie zajmować się tylko pojedynczymi jednostkami chorobowymi, tylko całością jaką sobą prezentuje człowiek, i zrobić to w możliwie szybkim czasie – powiedział dr Bartosz Wilk, kierownik oddziału geriatrii.

– Osoba starsza jest oczywiście pacjentem specyficznym ze względu na swój wiek. Wymaga od nas indywidualnego podejścia. Na pewno więcej cierpliwości i czasu poświęconego tym pacjentom. Bardziej kompleksowego podejścia – podkreśliła dr Agnieszka Dziopa.

W krakowskim szpitalu od nowego roku będą funkcjonować oddziały: Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Geriatrii, Chirurgii ogólnej, Urazowo-Ortopedyczny, Neurologiczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Okulistyczny oraz Izba Przyjęć i Pomocy Doraźnej. Wszystkie z nastawieniem na osoby starsze. Cały personel medyczny zostanie poddany specjalizacji z zakresu geriatrii. Nadal funkcjonować będzie także Izba Przyjęć i Pomocy Doraźnej, udzielająca całodobową pomoc oraz Pogotowie Ratunkowe, przywożące chorych w stanach zagrożenia życia.

TV Trwam/RIRM

drukuj