Konsultacje ws. Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych

Będzie pomoc dla rolników, którzy utracili swoje dochody lub nie uzyskali zapłaty za zbyte produkty rolne. Ma w tym pomóc utworzenie Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych. Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Ministerstwo rolnictwa chce, by wypłacane były rekompensaty sprzedającym produkty rolne w razie, gdyby ich dochody zostały zredukowane do poziomu niższego, aniżeli 30 procent średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat. Resort mówi tu o rolnikach, których uprawy zostały dotknięte niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak susza czy powódź, a w przypadku hodowli – gdy wystąpią choroby zakaźne zwierząt.

Fundusz ochrony dochodów rolniczych będzie uruchamiany również wtedy, gdy ceny zostaną zaniżone przez spekulacje rynkowe oraz międzynarodowe embarga, jak chociażby rosyjskie. Producent rolny otrzyma nie więcej niż 70 proc. kwoty jaką utracił, ale będzie musiał przedstawić stosowne faktury. Gospodarstwa rolne będą zobowiązane także do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów. Pieniądze na fundusz mają pochodzić od wpłat podmiotów skupujących produkty rolne oraz z dotacji budżetowych. Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2017 roku.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj