fot. flickr.com

Czas na składanie wniosków o rekompensaty strat w wyniku tegorocznej suszy do 31 października

Do 31 października przyjmowane będą wnioski o rekompensaty strat poniesionych w wyniku tegorocznej suszy. Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 28 tys. takich wniosków.

Agencja wydała już pierwsze decyzje o przekazaniu wypłat rekompensat z powodu suszy. Pozytywne decyzje dotyczą 1160 osób. Do wypłaty przekazano 449 wniosków i pieniądze trafiły już na konta rolników.

Początkowo ostateczny termin przyjmowania wniosków wyznaczono na 29 września, jednak teraz okres ten przedłużono. Wnioski dotyczące straty powyżej 70 proc. można składać do 31 października. Wnioski od poszkodowanych, którzy stracili między 30 a 70 proc. upraw będą przyjmowane od środy do 31 października.

Do tej pory nie było szacowania niektórych upraw, tj. buraków, kukurydzy i ziemniaków i należy je doszacować. Z raportów Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa wynika, że susza nadal się utrzymuje. Dodatkowe doszacowania szkód mogą dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy gospodarstw.

Na pomoc dla poszkodowanych przez tegoroczną suszę rząd przeznaczył 1,5 mld zł. Stawka wsparcia dla rolników, u których straty oceniono na powyżej 70 proc. wynosi 1 tys. zł/ha, a dla pozostałych – 500 zł/ha. Pomoc przysługuje także rybakom z tych gmin, gdzie wystąpiła susza, w wysokości 300 zł/ha.

Warunkiem uzyskania pełnej wysokości rekompensaty jest ubezpieczenie co najmniej połowy upraw.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj