Dofinansowanie na małe przetwórstwo

Trwa nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo. W tym roku rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe. Wnioski można składać do 1 marca 2019 roku.

Do 500 tysięcy złotych podniesiono kwotę dofinansowania na drobne przetwórstwo. Chodzi o mleko, mięso, owoce, zboża czy ziemniaki. Na złożenie wniosku gospodarze mają czas do 1 marca.

– Wnioski można składać w oddziale regionalnym osobiście, może składać upoważniona osoba bądź osoba, która posiada pełnomocnictwo do składania takiego wniosku – podkreśla Marek Piślewski z wielkopolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc, jaką można otrzymać przyznawana jest w formie 50-proc. refundacji. Z programu skorzystać mogą dwie grupy. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą oni otrzymać to 500 tysięcy złotych. Drugą grupę tworzą gospodarze działający w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wówczas ubiegać mogą się oni o 100 tysięcy złotych wsparcia.

– Dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosków o udzielenie wsparcia w ramach tzw. małego przetwórstwa jest wniosek o przyznanie wsparcia, kopia dowodu osobistego wnioskodawcy oraz biznesplan – przypomina Krzysztof Żok, wicedyrektor wielkopolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W tegorocznym naborze wprowadzono ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy, rolnicy nie są zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji.

Więcej informacji na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc można uzyskać na portalu internetowym www. arimr.gov.pl.

TV Trwam News/RIRM

drukuj