fot. https://www.facebook.com/609454969713231/photos/a.610472239611504/900833287242063

Konferencja naukowa pt. „Prymas Stefan Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski >>Ludowej<<”

Uczestnicy konferencji pt. „Prymas Stefan Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski >>Ludowej<<” podejmą próbę refleksji nad różnymi formami działalności Prymasa Tysiąclecia podejmowanymi w realiach komunizmu.

Podczas wydarzenia badacze historii Kościoła w PRL-u będą mówić m.in. o ewolucji stosunku kierownictwa PZPR do Prymasa, podejściu Błogosławionego do opozycji czy jego aktywności podczas Soboru Watykańskiego II.

Ich wystąpienia zostały podzielone na trzy panele. O celu konferencji i osobie, której będzie poświęcona, mówi Monika Kobylańska z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

– Bł. ks. kard. Stefan Wyszyński odegrał w dziejach Polski niezwykle istotną rolę. Jego prymasowska posługa w całości przypadała na okres komunistycznej dyktatury naznaczonej bezwzględną walką z religią katolicką i wolnościowymi aspiracjami Polaków. Konferencja, która odbędzie się w Warszawie, jest próbą refleksji nad różnymi formami działalności Prymasa podejmowanymi w realiach komunistycznego państwa. Wśród prelegentów będą badacze historii Kościoła w PRL z całego kraju, którzy zaprezentują m.in. kwestie oceny aktywności Prymasa przez władze partyjne i aparat bezpieczeństwa, jego stosunek do najważniejszych problemów życia Kościoła w Polsce, jak i relacje ze Stolicą Apostolską – wskazała Monika Kobylańska.

Organizatorami konferencji poświęconej działalności Prymasa Tysiąclecia są Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. [czytaj więcej]

RIRM

drukuj