fot. PAP/Darek Delmanowicz

Klub PiS spotkał się w Strachocinie

Politycy i władze Prawa i Sprawiedliwości uczestniczyli dziś w wyjazdowym posiedzeniu klubu w Strachocinie. Posłowie wzięli udział we Mszy św., spotkali się też z mieszkańcami i wysłuchali koncertu.

W przyjętej uchwale podkreślono m.in. potrzebę zwiększenia dostępności komunikacyjnej Podkarpacia poprzez realizację inwestycji drogowych i kolejowych. Za najważniejszą uznano budowę drogi S19, która będzie częścią szlaku Via Carpatia. Posłowie wskazali także na konieczność budowy nowych przejść granicznych ze Słowacją i Ukrainą.

Spotkanie miało charakter regionalny i było związane z Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polacy w każdym regionie kraju powinni mieć równe szanse na rozwój – mówił po spotkaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Chcemy, by Polacy mogli żyć z szansami, i to takimi dużymi, osobistymi szansami w każdym miejscu w Polsce. Nie chcemy, żeby jakikolwiek region czy jakikolwiek miasto się wyludniało, nie zależy nam na koncentracji (ludności) w kilku miejscach w Polsce. (…) Chcemy, by Polacy byli narodem, który jest spójny, m.in. dlatego, że ma takie realne, równe prawa, nie tylko te deklarowane, ale także te, które odnoszą się do codzienności, które są na co dzień dla ludzi najważniejsze – powiedział prezes PiS.

W przyjętym stanowisku za istotne uznano poprawę warunków dla rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców Podkarpacia. Chodzi m.in. o budowę zbiornika wodnego Kąty — Myscowa. Rozmawiano również o lipcowym kongresie tej partii.

W Strachocinie w 1591 r. urodził się św. Andrzej Bobola, który od 2002 r. jest patronem Polski.

RIRM

drukuj