fot. twitter.com/pkpcargo_media

Kierunki rozwoju Grupy PKP Cargo

Ekspansja międzynarodowa i transport intermodalny – to dwa główne kierunki rozwoju Grupy PKP Cargo na nadchodzące lata. zapisane w strategii do 2023 roku. Grupa będzie się rozwijać przede wszystkim w obszarze Trójmorza oraz w ramach nowego Jedwabnego Szlaku.

Przewozy międzynarodowe to istotny element grupy PKP Cargo.

– Bez rozwoju międzynarodowego trudno wyobrazić sobie rozwój PKP Cargo – mówi prezes zarządu PKP Cargo S.A. Czesław Warsewicz.

Ten rozwój zapewniają między innymi przewozy intermodalne, czyli kontenerowe.

– Ta wymiana handlowa między krajami generalnie opiera się przede wszystkim o tę wymianę kontenerową zunifikowaną. W tym zakresie widzimy swoją rolą, swoje miejsce, rozwijamy się, inwestujemy – dodaje Czesław Warsewicz.

Wszystko po to, by – jak zaznacza Czesław Warsewicz – w najbliższych latach transport intermodalny był główną specjalizacją PKP Cargo.

– Ta unifikacja, która polega na tym, że możemy przewozić kontener różnymi środkami transportu, pozwala na dostarczenie ładunków z drzwi do drzwi – mówi prezes zarządu PKP Cargo S.A.

W odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie, odpowiadając tym samym na potrzeby rynku i oczekiwania klientów.

– My, słuchając tych potrzeb, zmieniamy się w operatora logistycznego i dostosowujemy do tego naszą strukturę, naszą organizację – dodaje Czesław Warsewicz.

Polska jest głównym krajem na nowym Jedwabnym Szlaku. Potwierdzeniem tego jest między innymi podpisany w tym tygodniu list intencyjny z Duisburgiem, największym portem rzecznym na świecie.

TV Trwam News/RIRM

drukuj