PKP Cargo kupuje 80 proc. udziałów w czeskiej AWT

Za ponad 103 mln euro, czyli ok. 445 mln zł, PKP Cargo kupiło 80 proc. udziałów w spółce Advanced World Transport, drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach, działającym w Europie Środkowej i Południowej – podała spółka.

Jak wynika z komunikatu PKP Cargo, transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki. Udziały zostały kupione od Zdenka Bakali i The Bakala Trust.

„Przejęcie AWT daje nam skokowy wzrost udziału w rynku czeskim i istotnie wzmacnia strategiczną pozycję PKP Cargo w Europie Środkowej. Rynek czeski jest dla nas kluczowy ze względu na liczne połączenia ze Śląskiem. Czechy są też bramą na południe Europy, w kierunku Adriatyku, a obecność w tym kraju to doskonała szansa na wydłużenie tras naszych pociągów. Z punktu widzenia perspektywy rozwoju AWT w najbliższym czasie, ważna jest dla nas obecność czeskiego partnera jako udziałowca AWT” – powiedział – cytowany w komunikacie – prezes PKP Cargo Adam Purwin.

AWT i jej spółki zależne to przedsiębiorstwa usługowe w branży towarowego transportu kolejowego w Europie, mają ok. 8-proc. udział w rynku towarowych przewozów kolejowych w Republice Czeskiej pod względem pracy przewozowej zrealizowanej w 2013 roku. AWT świadczy też swoje usługi na Słowacji, Słowenii, Węgrzech, w Polsce, Niemczech, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. W 2013 roku grupa przewiozła 12 mln ton towarów.

Jak powiedział członek zarządu ds. finansowych PKP Cargo Łukasz Hadyś PKP Cargo „uzyskało bardzo korzystną cenę, adekwatną do bieżącej wartości spółki i jej potencjału. Dodał, że sytuacja finansowa PKP Cargo „umożliwia bezproblemową obsługę transakcji” i nie ogranicza w „żaden sposób” planów rozwojowych spółki w kolejnych latach.

Grupa AWT zatrudnia ok. 2,1 tys. pracowników. Świadczy kompleksowe usługi przede wszystkim dla dużych zakładów przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w przewozach towarów ciężkich i masowych, w tym węgla, stali oraz części samochodowych. Zarządza taborem kolejowym obejmującym 160 lokomotyw i 5 tys. wagonów. W Republice Czeskiej posiada otwarty terminal transportu intermodalnego Ostrava-Paskov oraz obsługuje około 60 bocznic kolejowych dla jednych z największych zakładów przemysłowych w tym kraju.

PAP

drukuj