Szefowie parlamentów państw V4 spotkają się w polskim Sejmie

Dziś w Sejmie odbędzie się spotkanie szefów parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak informuje Kancelaria Sejmu, planowane tematy dyskusji to przyszłość Unii Europejskiej oraz rozwój wyszehradzkiej współpracy parlamentarnej.

Podczas dzisiejszego spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej w polskim Sejmie gospodarzami wydarzenia będą marszałek Sejmu Marek Kuchciński i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Stronę węgierską będzie reprezentował przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Laszlo Kover, natomiast stronę słowacką – szef Rady Narodowej Andrej Danko. Z dwuizbowego parlamentu Czech na spotkanie przybędą: stojący na czele Izby Poselskiej Jan Hamacek i przewodniczący Senatu Milan Stech.

Marszałek Kuchciński zapowiedział, że szczyt przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej będzie okazją do rozmów o naprawie Unii Europejskiej w duchu Europy solidarnych państw. Dodał też, że przyszłość Unii zależy od jak najszybszej reformy Wspólnoty.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i Unii Europejskiej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj