Czy dojdzie do interwencji prezydenta ws. TK? Szczerski odpowiada

Prezydent Andrzej Duda będzie interweniował w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli partie polityczne okażą się niezdolne do wypracowania kompromisu – zapowiada prezydencki minister prof. Krzysztof Szczerski.

W przeddzień spodziewanego przyjęcia opinii Komisji Europejskiej w sprawie Polski minister Krzysztof Szczerski wyjaśnił, że prezydent nie angażuje się w konflikt dotyczący Trybunału, ponieważ wierzy w polski parlamentaryzm.

Interwencja prezydenta – jak zaznaczył prezydencki minister – będzie świadectwem słabości polskiego parlamentaryzmu.

Poseł PiS-u Jacek Sasin zaznacza, że PO i Nowoczesna nie chce kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

– Instrukcja mediacji ma sens wtedy, kiedy wszystkie strony sporu są zainteresowane tym, żeby osiągnąć porozumienie. Dzisiaj coraz bardziej narasta we mnie przekonanie, że jedna ze stron tego sporu – mam na myśli tutaj totalną opozycję, czyli Platformę Obywatelską i Nowoczesną – nie jest zainteresowana żadnym kompromisem. Jest zainteresowana generowaniem, podgrzewaniem kryzysu politycznego w Polsce, awantury, ponieważ to jest jedyny ich sposób na funkcjonowanie w opozycji. To jest dzisiaj problem, przed którym stoimy. Problemem nie jest dzisiaj stworzenie dobrej ustawy regulującej tryb pracy Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli byłaby wola wszystkich sił politycznych, to można byłoby to łatwo zrobić. Problemem jest tutaj brak woli kompromisu. Oczywiście nie znaczy to, że nie należy poszukiwać tego kompromisu – mówi poseł Jacek Sasin.

Komisja Europejska oświadczyła, że w poniedziałek przyjmie opinię w sprawie praworządności w Polsce, jeśli do tego czasu polskie władze nie poczynią działań zmierzających do usunięcia zastrzeżeń dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

Do tekstu opinii dotarł już w piątek jeden z dzienników. Bruksela uzależnia w niej dalsze postępowania od tego jakie propozycję w ciągu 14 dni przedstawi rząd.

Tego samego dnia premier Beata Szydło mówiła w Sejmie, że rząd nigdy nie będzie ulegał żadnemu ultimatum, tylko woli obywateli.

Posłowie przyjęli z kolei uchwałę w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej i praw jej obywateli. Wzywają w niej rząd do ,,przeciwstawienia się wszelkim działaniom przeciwko suwerenności państwa”.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj