fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

Posłowie za podniesieniem podatku od odpraw prezesów spółek Skarbu Państwa

Sejm opowiedział się za podniesieniem do 70 proc. podatku od odpraw dla prezesów spółek Skarbu Państwa. Za projektem przygotowanym przez PiS opowiedziało się 282 posłów, 7 było przeciw, 142 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej poprawki PiS-u do projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęła sejmowa Komisja Finansów. Projekt zakładał 65-proc. próg.

Poseł PiS-u Gabriela Masłowska, która uzasadniała w Sejmie projekt, wskazała, że należy skończyć z horrendalnymi odprawami.

– Niewielka część pracowników otrzymujących znacząco ponad przeciętne wynagrodzenia, nierzadko w wyniku powiązań lub układów, została rażąco uprzywilejowana poprzez przyznanie prawa do odpraw lub do wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji przez okres dłuższy, niż przysługujący większości pracowników. Przyznanie tych praw do odpraw, wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji – jak wskazuje doświadczenie – nie jest zasadne ekonomicznie dla pracodawców. Stanowi bowiem nadmierne obciążenie tych podmiotów dokonujących wypłat, a także nie ma racjonalnego uzasadnienia gospodarczego i społecznego – argumentowała poseł Masłowska.  

Podatek miałby być naliczany po przekroczeniu określonych limitów. W przypadku odpraw przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia. Wobec odszkodowań z tytułu umów o zakazie konkurencji zaproponowano wysokość odpowiadającą sześciu pensji. W czwartek nowelizacją ma się zająć Senat.

RIRM

drukuj