fot. flickr.com

Powstanie wspólna brygada polsko-ukraińsko-litewska

Sejm dał zielone światło prezydentowi do ratyfikacji umowy o sformowaniu wspólnej polsko-ukraińsko-litewskiej brygady. Za ustawą zagłosowało 408 posłów, 5 było przeciw a 4 wstrzymało się od głosu.

Żołnierze wchodzący w skład brygady mają brać udział w operacjach pokojowych. Powołanie jednostki ma także na celu zacieśnienie współpracy regionalnej oraz pomoc Ukrainie w reformowaniu jej sił zbrojnych.

Poseł Michał Jach z sejmowej Komisji Obrony Narodowej, mówi, że dziś należy pokazywać, że Ukrainę traktujemy jako państwo bliskie dla Paktu Północnoatlantyckiego.

– Mam nadzieję, że będzie można potraktować to jako pierwszy krok w kierunku przyjęcia – w przyszłości – Ukrainy do NATO. Byłoby to bardzo ważne dla naszego kraju z punktu strategicznego. Wolna i niezależna Ukraina to sprawa polskiej racji stanu. Cieszę się, że w skład tej brygady będą wchodzili także żołnierze z Litwy – powiedział Michał Jach.

Brygada, której pododdziały będą stacjonować w macierzystych krajach, a dowództwo w Lublinie, ma też stać się bazą do powołania kolejnej grupy bojowej Unii Europejskiej. Ustawa dotycząca ratyfikacji trafi teraz do Senatu.

RIRM

drukuj