KE: miesiąc dla Polski

W związku ze wszczętym szczegółowym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce, Komisja Europejska poinformowała o nakazie zobowiązującym nasz kraj do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez tzw. unijny rząd.

Jak poinformowano w budynku Berlaymont jest to następstwem decyzji podjętej przez Komisję Europejską w lipcu 2016 roku „w sprawie węgierskiego podatku progresywnego opartego na przychodach w sektorze sprzedaży detalicznej”, który co ważne tzw. unijny rząd uznał za „naruszenie unijnych zasad pomocy państwa ze względu na to, że podatek ten przyznał selektywną korzyść przedsiębiorstwom, które osiągają niższe przychody w stosunku do ich konkurentów”. Rzecznik tzw. unijnego rządu Ricardo Cardoso poinformował, że Polska będzie miała miesiąc na wyjaśnienie swojego stanowiska.

Po terminie końcowym, czyli po tym jak Komisja opublikuje swoją decyzję w Dzienniku, państwo członkowskie i strony trzecie mają miesiąc na odpowiedź. Komisja faktycznie przyjęła nakaz zabraniający Polsce wdrażania stosownych regulacji. Oczywiście, od wszystkich decyzji Komisji można się odwołać.

Teraz unijny rząd będzie kontynuował badanie sprawy. Co do rozwiania obaw Komisji, niezbędne jest włączenie się w dialog polskiego Ministerstwa Finansów. Jak poinformowano w Brukseli, Komisja Europejska nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania ani celów poszczególnych podatków i opłat, ale według wstępnej oceny Komisji progresywna stawka podatku nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce.

 

Dawid Nahajowski, Bruksela/RIRM/TV Trwam News

drukuj