fot. Marek Borawski/KPRP

Kancelaria Prezydenta: Po raz pierwszy obchodzimy Dzień Solidarności Polsko-Rumuńskiej

3 marca po raz pierwszy obchodzimy Dzień Solidarności Polsko-Rumuńskiej, o czym poinformowała KPRP. Polskie i rumuńskie MSZ we wspólnym komunikacie podkreśliły, że narody „łączy wspólnota doświadczeń historycznych oraz wola dalszego wzmacniania stosunków dwustronnych”.

W niedzielnym wpisie na platformie X (dawniej Twitter) Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że „od ponad stulecia” polski i rumuński naród „łączy przyjaźń potwierdzona więzami sojuszniczymi oraz ścisłą współpracą na wielu poziomach w ramach NATO i UE”.

Wspólny komunikat prasowy z okazji obchodów tego dnia wystosowały polskie i rumuńskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które podkreśliły, że „Polska i Rumunia obchodzą dziś, 3 marca 2024 r., Dzień Solidarności Polsko-Rumuńskiej, świadczący o partnerstwie dwóch narodów, które łączy wspólnota doświadczeń historycznych oraz wola dalszego wzmacniania stosunków dwustronnych”.

https://twitter.com/MSZ_RP/status/1764226336707469820

Resorty zwróciły uwagę, że pierwsze obchody Dnia Solidarności Polsko-Rumuńskiej „wpisują się w ciąg wydarzeń upamiętniających szczególne momenty dla historii i stosunków dwustronnych”, czyli: „105-lecie stosunków dyplomatycznych, 85-lecie udzielenia przez Rumunię schronienia dla polskiego rządu, który poza granicami kraju podjął walkę z nazistowskim niemieckim okupantem, 35-lecie upadku komunizmu i przejścia do demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 15-lecie partnerstwa strategicznego”. Podkreślono, że te wydarzenia „zdefiniowały zaufanie i dynamikę partnerstwa między Warszawą a Bukaresztem”.

W komunikacie czytamy, że „kamieniem milowym” dla stosunków między dwoma państwami stało się podpisanie 3 marca 1921 r. przez dwóch ówczesnych ministrów spraw zagranicznych, Eustachego Sapiehę i Take Ionescu „Konwencji o przymierzu odpornem między Recząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji”. Zaznaczono, że porozumienie „dało podstawę do rozwijania współpracy dwustronnej II Rzeczpospolitej z Rumunią”, a ponadto przypieczętowało „przede wszystkim zobowiązanie stron do wzajemnej obrony w obliczu zagrożenia ze strony Rosji Sowieckiej”.

Ministerstwa zauważyły, że „jak pokazała historia, ów obronny sojusz między Warszawą a Bukaresztem dowiódł swojej wiarygodności, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym”.

„Dziś, jako państwa członkowskie UE i sojusznicy w NATO, Polska i Rumunia pozostają silnie zaangażowane we wspieranie Ukrainy w przeciwdziałaniu zbrojnej agresji Rosji, a także w przywracanie porządku opartego na zasadach prawa międzynarodowego” – zaznaczyły resorty.

Podkreśliły, że polsko-rumuńska solidarność „znajduje swój wyraz nie tylko w intensywnym dialogu polityczno-dyplomatycznym na wielu szczeblach, ale także w wymiarze wojskowym, gospodarczym, inwestycyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i ludzkim”.

„Ścisłej, trwałej współpracy między władzami towarzyszy dynamiczna współpraca na poziomie samorządowym. Polsko-rumuński sezon kulturalny 2024-2025 dodatkowo wzbogaci przyjaźń między dwoma narodami” – czytamy.

W Dniu Solidarności Polsko-Rumuńskiej ministerstwa ponowiły „zobowiązanie do dalszej współpracy w celu wzmocnienia stosunków dwustronnych, które przełoży się na konkretne korzyści dla obywateli obu państw”.

PAP

drukuj