fot. prezydent.pl

K. Szczerski: Harmonogram tworzenia rządu, jego kształt i plany – tematami wieczornego spotkania prezydenta, premiera i prezesa PiS

Struktura i podział kompetencji nowej Rady Ministrów, kwestie personalne, program rządu na najbliższe miesiące oraz harmonogram tworzenia rządu – m.in. te kwestie będą tematami spotkania prezydenta z premierem i prezesem PiS – powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

W środę wieczorem prezydent Andrzej Duda spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Będzie to spotkanie konsultacyjne ws. nowego rządu – poinformował w środę przed południem rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował, że po zakończeniu spotkania Kancelaria Prezydenta opublikuje oficjalny komunikat, w którym poinformuje o efektach spotkania. Jak dodał, jednym z nich będzie zapewne ustalenie harmonogramu tworzenia nowego rządu, czyli m.in. daty desygnowania premiera oraz powołania Rady Ministrów.

„Głównym tematem rozmowy będą kwestie dotyczące podziału obowiązków w ramach nowej struktury rządu. Nie chodzi bowiem tylko o kwestie personalne. Planowane są także zmiany w podziale resortów w Radzie Ministrów, powstaną nowe ministerstwa. Prezydent chce z premierem i z liderem większości parlamentarnej przedyskutować kwestie strukturalne, podziału kompetencji pomiędzy nowych ministrów, a także kwestię stanowisk nieobsadzonych, w tym ministra sportu i wiceministrów” – powiedział szef gabinetu prezydenta RP.

Krzysztof Szczerski przypomniał, że prezydent wypowiadał się już publicznie na temat zaproponowanego przez Morawieckiego kształtu nowego rządu i ocenił go pozytywnie.

„Formowanie rządu, w tym kwestie personalne, jeszcze nie zostało dokończone, więc to będzie dyskusja o kształcie całości ośrodka rządowego; nie chodzi tylko o stanowiska ministrów, ale też inne stanowiska, które będą podlegały rotacji” – powiedział.

Zaznaczył, że tematem rozmowy będą też plany rządu na pierwsze miesiące pracy.

„Prezydent chce przedyskutować z premierem i prezesem Prawa i Sprawiedliwości plany rządowe. Z kwestią formowania się rządu związane są też cele powoływania nowych ministerstw, plany co do polityki w najważniejszych obszarach” – powiedział prezydencki minister.

Podkreślił, że konsultacje z prezydentem w sprawie nowego rządu toczyły się już wcześniej.

„Teraz te rozmowy są już na tyle zaawansowane, że to powinno być już spotkanie konkluzywne, zamykające proces formowania rządu” – powiedział prezydencki minister.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek wieczorem przyjął dymisję gabinetu Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie powierzył mu pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu. [czytaj więcej]

Mateusz Morawiecki przedstawił w piątek skład swojego nowego gabinetu. Rząd będzie liczył 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa, w tym resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami i resort klimatu. Zlikwidowane zostanie natomiast Ministerstwo Energii.

Zgodnie z konstytucją, po przyjęciu dymisji prezydent ma 14 dni na powołanie nowego premiera, jego rządu i przyjęcie przysięgi przez nową Radę Ministrów. Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

PAP

drukuj