By Air-Quad UG - http://www.air-quad.de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22820838

Jedna z wież wartowniczych w Muzeum Auschwitz zostanie naprawiona w tym roku

Jedna z wież wartowniczych w byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau, która została uszkodzona podczas wichury, będzie naprawiona i poddana konserwacji. Muzeum Auschwitz podało, że wyłoniło w przetargu wykonawcę tych prac. Potrwają one do końca bieżącego roku.

Wybrana została oferta firmy Maliborski z Bujakowa nieopodal Bielska-Białej. To była jedyna propozycja, jaka została złożona.

Firma ma czas na wykonanie zadania do końca br. Otrzyma za to 365 tys. zł.

Konstrukcja wieży została naruszona podczas wichury w marcu ub.r. Obiekt, położony w południowej części ogrodzenia dawnego obozu, z uwagi na stan techniczny zdemontowano. Drewniane elementy zostały zinwentaryzowane, oznaczone, wstępnie oczyszczone i zmagazynowane. Elementy posadowienia wraz z posadzką zabezpieczono przed wpływem opadów atmosferycznych na miejscu.

Wykonawca będzie miał za zadanie – oprócz prac remontowych i konserwatorskich – prowadzić także badania w formie nadzoru archeologicznego nad wszelkimi robotami ziemnymi.

To było czwarte podejście do wyłonienia wykonawcy. Pierwsze dwa przetargi zakończyły się fiaskiem. Nie wpłynęła żadna oferta. Na trzeci zgłosiła się jedna firma, ale zaproponowana kwota była zbyt wysoka.

Wichura wiosną ub.r. naruszyła jeszcze jedną wieżę, w południowo-wschodnim rogu byłego obozu. Została naprawiona z początkiem br.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PAP

drukuj