fot. wikipedia.org

Jastrzębska Spółka Węglowa bez prezesa?

Jastrzębska Spółka Węglowa może dłużej zostać bez prezesa. Powód? Niewielu chce stanąć na czele zarządu. Ma to związek z trudną sytuacją węglowej spółki i wyzwaniami przed jakimi stoi.

Z powodu kryzysu na rynku węgla, jastrzębska spółka notuje potężne straty. Na koniec I półrocza jej strata netto sięgnęła aż 623 milionów złotych. Przed zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej stoi zatem sporo wyzwań, a najważniejsze to porozumienie z bankami. Spółka wciąż prowadzi intensywne rozmowy z wierzycielami w celu uzgodnienia warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego.

Porozumienie miało zostać uzgodnione do 15 października, ale się to nie udało. Jak przekonują władze spółki, nie oznacza to jednak zerwania umowy o dalszej współpracy z bankami. Podstawę wypowiedzenia tej umowy będzie stanowił dopiero brak podpisania umowy do 16 listopada.

W konsekwencji JSW może dłużej pozostać bez prezesa, gdyż niewielu chce wziąć na swoje barki próbę postawienia na nogi węglowej spółki. Jutro rada nadzorcza przesłucha kandydatów na dwa kluczowe stanowiska: prezesa i wiceprezesa ds. finansowych. W konkursie na szefa wystartowała tylko jedna osoba.

Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszy się konkurs na zastępcę prezesa. O to stanowisko ubiega się 10 osób – przy czym dwie kandydatury zostały odrzucone z przyczyn formalnych.


TV Trwam News

drukuj