fot. flickr

J. Gowin: Chciałbym stworzenia systemu formacji elit w Polsce

Moim marzeniem jest stworzenie systemu formacji elit w Polsce – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin  podczas trwającego w Warszawie VII kongresu Polska Wielki Projekt.

Szef resortu nauki był gościem panelu „Jak kształcić dla Polski? Rola szkół i uczelni w tworzeniu elity narodowej”.

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że jednym z przejawów słabości polskiego państwa jest brak systemu formacji elit.

– Przez ponad dwieście lat Polska była systematycznie pozbawiana elit. Byliśmy drenowani z elit, bo one były często wypędzane z Polski przez prześladowania polityczne. Ostatnia taka wielka czystka to był rok 1968 – haniebna akcja antysemicka, która uderzyła w dużą część świata naukowego. Potem exodus w czasie stanu wojennego, ale to zjawisko emigracji elit bardzo się nasiliło po wejściu Polski do UE – powiedział Jarosław Gowin

W ocenie Jarosława Gowina obszarem, w którym brak elit „szczególnie doskwiera” jest szkolnictwo wyższe i nauka.

Minister zwrócił też uwagę na najważniejsze słabości w tych obszarach.

Wśród nich  wskazał: nadmiernie masowy model kształcenia i obniżenie jego jakości, deprecjacje znaczenia badań naukowych, brak pomostu między nauką a gospodarką i niski poziom umiędzynarodowienia polskiej nauki.

RIRM

drukuj