fot. PAP/Leszek Szymański

Izba Pracy Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania sędziego NSA

Izba Pracy Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę KRS w sprawie z odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej SN o przekazanie sprawy do tej Izby. 

Izba Pracy w uzasadnieniu wyroku po orzeczeniu TSUE twierdzi, że KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. I, jak uzasadniał sędzia sprawozdawca, jest to punkt wyjścia do oceny, czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest niezawisła.

– Sąd Najwyższy przypomina, że przedmiotowa sprawa jest sprawą unijną. Wynika to wprost z treści odwołania, jakie w tej sprawie złożył sędzia NSA, gdyż w treści swojego odwołania powołał się na stosowne przepisy prawa UE, domagając się oceny standardu również przez pryzmat Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, jak i art. 45 konstytucji. Jednocześnie zwracamy uwagę, że jeśli w porządku krajowym istnieje rozstrzygnięcie TK, które określa za zgodne z konstytucją określony model ukształtowania KRS, to to nie zwalnia SN z dalszego badania, czy ten model jest zgodny z prawem unijnym czy konwencją – powiedział sędzia sprawozdawca.

W uzasadnieniu wskazano ponadto, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego.

Wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN został wydany w pierwszej z trzech spraw, których dotyczyło orzeczenie TSUE z 19 listopada bieżącego roku.

Listopadowy wyrok unijnego trybunału zapadł w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Najwyższy. Trybunał orzekł, że to SN ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

RIRM

drukuj